is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. Het landschapsbestuur verzocht deze opgaven naar aanleiding van een besluit van den secretaris van staat voor de financiën d.d. 26 December 1805 (missive d.d. 30 December 1805). Aangeschreven werden de schuiten van Meppel, Eelde, Hoogeen Echtens-Hoogeveen, Peise, Roden-Roderwolde, Zuidlaren, Gasselte en de magistraat van Coevorden. Het antwoord van den schulte van Gasselte is niet aanwezig.

Venen.

1515. Schetskaartje van 't zuidelijk deel van 't Tiendeveen van Wijster, Spier en Drijber, tusschen 't Noordsche Opgaande, en de Echtensche wijk en 't Achteromsche Opgaande. (Begin 19de eeuw ?).

1 kaart.

NB. Het kaartje heeft blijkbaar betrekking op 't aan de snede brengen van 't gedeelte Tiendeveen aan de Echtensche wijk, en is misschien gebruikt toen in 't begin der 19de eeuw gedeelten van 't Tiendeveen werden verkocht aan Hoogeveensche verveners (vgl. Kniphorst, Geschiedkundig overzicht van de verveningen in Drenthe, bladz. 42).

De indices op de verschillende resolutiën geven geen licht.

Verponding.

1516 Opgaven van schuiten omtrent de nog benoodigde aanslagbilletten voor de verponding. 1806.

1 portefeuille.

NB. Het landschapsbestuur zond op 13 September 1806 aan de schuiten een aantal billetten met verzoek om opgave, hoeveel geacht werden nog daarenboven noodig te zijn.

1517. „Weekstaten" van ontvangst en uitgaaf bij den commissaris tot de introductie van het middel der verponding in het arrondissement Assen, wegens het bij wijze van anticipatie op de verponding over 1806 opgebrachte. (Genummerd N°'. 1—8). 7 November—27 December 1806.

1 omslag.

NB. Deze staten werden door den commissaris met begeleidende brieven ingezonden bij den raad van financiën.

Ontbreekt N°. 5. Geen brief bij N°. 8.

1518. „Weekstaat" van ontvangst en uitgaaf bij den commissaris tot de introductie van het middel der verponding in het