is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. In verband met klachten der ingezetenen van beide provinciën werd besloten tot benoeming van gecommitteerden, die de zaak zouden onderzoeken. Van Drentsche zijde werd o. a. benoemd de secretaris van het landschapsbestuur Mr. P. Hofstede (not. landschapsbestuur d.d. 27 November 1805 N°. 5), van wiens hand is èn het opschrift van het dossier èn eene daarbij liggende nota.

1522. Ordonnantie van het landschapsbestuur betreffende het varen langs en het rijden op publieke wegen en het wagenspoor. 2 Augustus 1806.

1 stuk (gedrukt).

NB. Deze ordonnantie komt niet, als andere, als bijlage voor bij de minuteele notulen; zelfs blijkt niet van een besluit tot het uitvaardigen ervan.