is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Archieven van den Landdrost en Landdrost en Assessoren. 18 Mei 1807—1810 December 31.

a. Verbaal van het verhandelde bij den landdrost, met bijlagen.

1523. Agenda van stukken, ingekomen bij den landdrost. 1 Augustus—16 November 1807.

1 deel.

NB. Vergelijk omtrent het doel dezer agenda het aangeteekende bij Inv. N°. 1434.

1524. Minuteel verbaal van het verhandelde bij den landdrost. 18 Mei 1807—1809 Juni 30.

20 deelen.

1525. Bijlagen tot het minuteel-verbaal van het verhandelde bij den landdrost over 18 Mei 1807—1809 Juni 30. 9 Mei 1807 -1809 Juni 29.

58 portefeuilles.

NB. Hierbij verscheidene notulen in concept.

1526. Lijsten der bijlagen tot het verbaal van het verhandelde bij den landdrost over 18 Mei—16 Juli 1807 en der over Juni 1807 ontbrekende stukken. 1807.

1 omslag.

1527. „Policie. Agenda. Donderdag den 10en Oogstmaand „1809. N°. 160".

1 stuk.