is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. Deze staten werden door den commissaris ingezonden bij den landdrost.

Ontbreken Nos. 3, 13, 14, 16, 21 en 22.

1647. Maandstaten van ontvangst en uitgaaf bij den commissaris tot de zaken der verponding, ontvanger van dat middel in het arrondissement Meppel, bij de liquidatie tegen den nieuwen aanslag van de gedane voorbetalingen op de verponding over 1808 (genummerd Nos. 2—7). 30 Juni—1 December 1810.

1 omslag.

NB. Deze staten werden door den commissaris ingezonden bij den landdrost.

16-48. Maandstaten van ontvangst en uitgaaf bij den commissaris tot de introductie van het middel der verponding in het arrondissement Meppel, wegens den vervroegden termijn van betaling der verponding en tiende verhooging over 1809 (genummerd Nos. 1 —14) 31 October 1809—1810 November 30.

1 omslag.

NB. Deze staten werden door den commissaris ingezonden bij den landdrost.

1649. Maandstaten van ontvangst en uitgaaf bij den commissaris tot de introductie van het middel der verponding in het arrondissement Meppel, wegens den vervroegden termijn van betaling der verponding en tiende verhooging over 1810 (genummerd Nos. 2—9). 30 April—30 November 1810.

1 omslag.

NB. Deze staten werden door den commissaris ingezonden bij den landdrost.

Behalve N°. 1 ontbreken N06. 3 en 5.

Vrijdom (van belastingen).

1650. Concept- en minuteele lijsten van declaratiën wegens belastingen over 1806/9, door armbesturen of diaconieën betaald, waarvoor door den minister van financiën ontheffing is verleend. 1809.

1 portefeuille.

NB. Bij beschikkingen van den minister van financiën d.d. 16 Juni 1809 Nos. 94 en 95 werden de in den tekst bedoelde