is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verbaal van den landdrost, gericht aan den advocaat-fiscaal, blijkbaar verwisseld met het stuk voor den secretaris-generaal.

1737. Minuteele notulen van den raad van financiën in contentieuse zaken, over 12 Augustus 1806—1807 Mei 6.

1 portefeuille.

NB. Deze notulen zijn geregistreerd in Inv. N°. 1739, dl. 1.

Ontbreken de notulen over 13—19 Augustus 1806.

Bij de notulen van 3 September 1806 een latere wijziging dier notulen.

1738. Minuteele notulen in contentieuse zaken, behandeld bij landdrost en assessoren; met daarbij behoorende processtukken. 10 Juli 1807—1810 December 20.

5 portefeuilles.

NB. Deze notulen zijn geregistreerd in Inv. N°. 1739 dln. 1—3. Ontbreken de notulen van 8 Juli 1807 (gereg. in deel 1 fol. 101 —110 verso), 15 Juli 1807 (gereg. fol. 120—148 verso), 27 April 1808 gedeeltelijk (gereg. fol. 183 verso—184 verso), 13 Juli 1808 (gereg. fol. 213—217).

Bij de (niet-geregistreerde) notulen van 17 Februari 1808 ligt de „rota", die daar altijd of geruimen tijd bij was gevoegd. Bij die van 13 April 1808 eveneens de „rota", die erbij kan hebben gelegen. Evenzoo bij die van 20 April 1808; bovendien hierbij een agenda van dien datum en op dien datum ingekomen stukken betreffende eene (niet vervolgde) zaak1); de agenda bevond zich blijkbaar steeds te dezer plaatse. Bij die van 10 Aug. 1808 een stuk geadresseerd aan den secretaris-generaal en de „rota" van dien dag. Bij die van 19 Oct. 1808 desgelijks. Bij die van 14 December 1808 desgelijks. Bij die van 29 Slagtmaand 1809 de „rolle" van dien dag. Evenzoo bij die van 6 Wintermaand 1809 (waar het stuk altijd heeft gelegen). Bij die van 24 Louwmaand 1810 een stuk geadresseerd aan den secretaris-generaal en een „rolle". Evenzoo bij die van 3 Wijnmaand 1810. Bij die van 30 Wijnmaand 1810 is ook kopie van den geïnsereerden eisch.

1739. „Register van contentieuse zaaken." — Register der notulen in contentieuse zaken, behandeld bij den raad van

') Het schijnt de gewoonte te zijn geweest de door den advocaat-fiscaal niet vervolgde zaken niet te notuleeren.