is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. Het 3de deel bevat de minute van slechts één brief d.d. 6 Maart 1811, terwijl in deel 2 (over 6 Januari—26 Februari 1811), dat nog niet was volgeschreven, nog een brief d.d. 11 Maart 1811 werd ingeschreven.

1750. Brieven, ingekomen bij den advocaat-fiscaal. 29 September 1808 — 1811 Februari 19.

1 portefeuille.

NB. Deze brieven zijn geregistreerd in het register genoemd in Inv. N°. 1751.

Vóór in de portefeuille liggen 2 berichten d.d. 19 September 1808 vau den commandant der 33s,e escouade grensjagers, te Dalen, aan den inspecteur der nationale middelen in Drente (in afschrift) en aan den onder-inspecteur dier middelen te Hoogeveen betreffende eene aanhaling van gesmokkelde varkens.

1751. Register van brieven, ingekomen bij den advocaatfiscaal. 29 September 1808—1811 Februari 25.

1 deel.

NB. Het register werd aangetroffen zonder band, terwijl het slot is afgescheurd: vau den brief d.d. 25 Februari 1811 is slechts een begin aanwezig.

1752. Brieven, ingekomen bij den advocaat-fiscaal, niet opgenomen in het register van ingekomen brieven, vermeld in N°. 1751. Met eene minute van een uitgaand schrijven d.d. 25 Mei 1809. 17 April 1808—1811 Maart 13.

1 portefeuille.

1753. Besluiten van den secretaris van staat voor de financiën, den koning en den minister van financiën, ingekomen bij den advocaat-fiscaal; enkele met begeleidende brieven van den advocaatfiscaal-generaal der middelen te water en te lande. 15 Maart 1806— 1809 November 28.

1 portefeuille.

NB. Voor een groot deel werden dergelijke besluiten door den advocaat-fiscaal gevoegd bij de verzameling beschreven in Inv. N". 1745; de reden van deze uitsluiting is niet bekend.

1754. Aanschrijvingen van den raad van financiën van 't landschap Drente, den landdrost en den gewezen landdrost in 't departement Drente, en den prefect van 't departement van de Wester-