is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanteekeningen en kwijtingen omtrent het beheer der ter Apelsche goederen over 1674—1676 en omtrent Luitiens' plaetse over 1672—1676.

g. Landschaps-plantage c a.

NB. Op 18 Maart 1777 besloten Drost eu Gedeputeerden de betrekking, vacant door het overlijden van den boschbewaarder J. Tebbertman, niet te vervullen. Waarschijnlijk hing dit samen met 't feit, dat men geen geschikten candidaat voor dien post had. Immers op het gelijktijdig request van J. Tebbertman Jr. machtigden Ridderschap en Eigenerfden het College, „een bekwaam „persoon tot bosbewaarder an te stellen" en hem meerder toezicht op te dragen tegen een maximum-salaris van f 75.—. Een paar jaren later richtte Jacob Tebbertman zich daarom tot Drost en Gedeputeerden met verzoek om, nu hij zich de noodige bekwaamheid had eigen gemaakt, te worden aangesteld. Op 22 Mei 1779 ging het College hiertoe over, en droeg aan Tebbertman behalve het toezicht op de eigenlijke plantage ook op dat over de Asser dijken (Inv. N°. 1187 (afd. Varia)). In 1805 neemt Folkert van der Weyde de plaats van Tebbertman in (zie de rekeningen).

1789. Protocol der rekeningen van W. H. Hofstede (landschapsklerk) en J. Tebbertman (boschbewaarder), van 's landschaps plantage, over 1763—1784 en 1792/3. 1764—1785 en 1793. Met enkele bijlagen.

1 deel.

NB. Het deel is aan de achterzijde begonnen voor eenige aanteekeningen omtrent het pooten en rooien van boomen, waarna volgt de eenige rekening van J. Tebbertman over 1792/3. Deze laatste komt ook voor in 't volgend nummer.

1790. Kwijtingen tot de rekeningen van W. H. Hofstede (landschapsklerk) en J. Tebbertman (boschbewaarder) van 's landschaps plantage c.a., over 1763/5—1781/4, 1789/90—1792/3, 1795/6. 1765-1796.

1 portefeuille.

NB. Rekeningen zijn bovendien aanwezig over 1789/90, 1790/2 en 1792/3. De laatste beide zijn afgesloten door Drost en Gedeputeerden. Die over 1792/3 komt ook voor in het vorig nummer.

1791. Rekeningen van den boschbewaarder, over 30 November

1799—1809 December 31. Met bijlagen.

1 portefeuille.