is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. extract uit de resolutiën van 7 Mei 1716, betreffende het doormarcheeren van militairen;

d. verbod van het passeeren der moerassen van Roswinkel naar den Heebel en van 't klooster ter Apel naar Munster (1718);

e. waarschuwing tegen het afdammen van de rivier de A bij Roswinkel (1758);

f. publicatie houdende last tot aangifte van de goederen der Katholieke geestelijkheid, in verband met de heffing van den 40sten penning (1793).

1834 Oproep „van het commité central revolutionair der „landprovintiën aan derzelver ingezetenen" tot invoering van de nieuwe orde van zaken. z. j.

1 stuk (gedrukt).

1835. Publicatiën, notificatiën enz., uitgegaan van de Nationale Vergadering representeerende het volk van Nederland. 1 Maart 1796—1798 Januari 20.

2 portefeuilles.

1836 Publicatiën, notificatiën enz., uitgegaan van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche republiek. 30 Januari —7 Juni 1798.

1 portefeuille.

1837. ,13 Junij 1798, Publicatie van de agenten" van de namen der door hen aangewezen burgers, die zullen uitmaken het Intermediair Wetgevend Lichaam der Bataafsche republiek 13 Juni 1798.

1 stuk (gedrukt).

1838. Publicatiën, notificatiën enz., uitgegaan van het Intermediair Bestuur der Bataafsche republiek. 13—14 Juni 1798.

1 omslag.

1839. Publicatiën, notificatiën enz., uitgegaan van het Intermediair Uitvoerend Bewind der Bataafsche republiek. 16 Juni— 12 Augustus 1798.

1 portefeuille.

1840. Publicatiën, notificatiën enz., uitgegaan van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche republiek. 17 Augustus 1798— 1801 Februari 5.

1 portefeuille.