is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(sub anno incarnationis Domini millesimo CCC° LIX°, feria quinta post diem beatg Scolasticg virginis, in Rolde).

Afschrift (17de eeuw) (Inv. N°. 639 (afd. Varia) fol. 24—verso).

51. 1362, November 11.

Qelijk regest Dikninge N°. 66.

Datum anno Domini M° IIIC LXII°, ipso die bgati Martini hyemalis.

Afschrift (17de eeuw) (Inv. N°. 639 (afd. Varia) fol. 20verso—22).

52. 1862, November 12.

Gelijk regest Dikninge N°. 67.

Datum Voerst, anno Domini M° CCC° LXII0, ipso die beati Lebuini confessoris.

Afschrift (17de eeuw) (Inv. N°. 639 (afd. Varia) fol. 22—verso).

53. 1363, October 31.

Qelijk regest Dikninge N°. 68.

Datum anno Domini M° CCC° sexagesimo tertio, in vigilia Sanctorum Omnium.

Afschrift (17de eeuw) (Inv. N°. 639 (afd. Varia) fol. 34vers0—

35verso),

Afschrift (17de eeuw) (Inv. N°. 640 (afd. Varia)) op papier.

Afschrift (17de eeuw) (Inv. N°. 640 (afd. Varia)) op papier.

Afschrift (17de eeuw) (Inv. N°. 640 (afd. Varia)) op papier.

54. 1363, October 31.

JoHANNES abt, prior, priores en 't convent van 't St. Maria-klooster in Dickeninge verklaren, tegenover eene gelijke belofte van JOHANNES heer van Rhunen, ridder, J) afstand te doen van alle recht, dat zij op hem zouden kunnen doen gelden, en hem of zijne erven nooit te zullen bemoeilijken in hunne rechtspraak over wereldlijke personen en goederen; behoudens hunne tot nu toe, ieder voor zich of gezamenlijk, bezeten goederen en tienden.

Conclusio ut in precedentibus (datum anno Domini nostri millesimo trecentesimo sexagesimo tertio, in vigilia Omnium Sanctorum).

Afschrift (17de eeuw) (Inv. N°. 640 (afd. Varia)) op papier.

') Zie regest Dikninge N°. 68.