is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7©. 1397, Februari 10.

Qeiijk regest Dikninge N°. 125.

Datum anno Domini millesimo trecentesimo nonagesimo septimo, ipso die beatg Scholastic^.

Afschrift (17de eeuw) (Inv. N°. 639 (afd. Varia) fol. 17 verso —18).

71. 1398, November 17.

Qelijk regest Dikninge N°. 131.

Datum anno Domini millesimo trecentesimo nonagesimo octavo, dominica post transitum beati Martini.

Afschrift (17de eeuw) (Inv. N°. 639 (afd. Varia) fol. 28 verso—29).

72. 1399, October 29.

Qelijk regest Dikninge N°. 138.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, IIII calendas Novembris pontificatus nostri anno decimo.

Afschrift (17de eeuw) (Inv. N°. 639 (afd. Varia) fol. 1—2).

73. 1402, Juni 12.

Gelijk regest Dikninge N°. 144.

Acta sunt hec in Steenwijck in ecclesia. ... anno Domini millesimo quadringentesimo secundo, ipso die beati Odulphi confessoris.

Afschrift (17de eeuw) (Inv. N°. 639 (afd. Varia) fol. 38verso—40).

74. ) 402, Augustus 20.

Gelijk regest Dikninge N°. 146.

Gegeven in den jare onss Heren dusent vierhundert ende twie, des Sondaghes na Onse Vrouwen dach Assontionis').

Afschrift (17de eeuw) (Inv. N°. 640 (afd. Varia)) op papier.

75. 1403, Juni 30.

Gelijk regest Dikninge N°. 147.

Acta sunt hgc in ecclesia de Runen pro tribunali nobis sedentibus.... anno Domini millesimo quadringentesimo tertio, in crastino apostolorum Petri et Pauli.

Afschrift (17de eeuw) (Inv. N°. 639 (afd. Varia) fol. 44—verso).

') Het oorspronkelijke stuk (regest Dikninge N°. 146) leest „Assumpcio".