is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ende viertich des anderen Sonnendaghes nae den hilligen Paeschdaghe.

Oorspr. (Inv. N°. 231 (afd. Limieten) ). Het zegel is verloren.

NB. Het stuk is bovenaan geschonden.

84. 1447, April 15.

Euert Krijte en Dirck Spliitloff, Jacob Witte en Peter Lubbertsoen, Johan van IJrte en Iohan Tiaissoen, resp. vanwege de steden Deuenter, Campen en Swolle, bepalen — als scheidslieden tusschen den bisschop van Ytrecht en Deueren-dingspull—:

1. dat de bisschop zal bevestigen voor Deueren-dingspull al zijne privileges, handvesten en seendbrieven; en den inwoners verder het voorrecht zal geven, dat het geven van een „hantvrede" zal worden „gebeterd" naar Sallantsch recht, ofschoon de brief, waarin de „hantvrede" genoemd wordt, overigens van kracht zal blijven; dat, wanneer schulden „bericht" zijn of vaststaan door „ghictinge" van richter en keurnooten, geen pandwering mag worden gedaan, doch dat de richter het pand mag nemen desnoods met behulp der buren; dat 12 jaren lang geen „ding" in het dingspel zal worden gehouden; dat de bisschop het dingspel zal doen genieten wat de andere dingspelen „bededing„den" en ook Deueren-dingsxspuele aanging; behalve dat het volgen zal wat eventueel „gededingd" wordt van de doodslagen.

2. dat in ruil daarvoor de bisschop ontvangen zal van elke „ploeg" 7 oude schilden en van een keuterij de helft; terwijl bepalingen worden vastgesteld ter verzekering der richtige betaling.

Dese uutsprake geschiede to Vollenhoe, in den jair onss Heren dusent vierhondert seven ende viertich upten viiffthienden dage in Aprill.

Oorspr. (Inv. N°. 186 (afd. Privileges)), bovenste exemplaar van een chirograaf.

85. 1447, April 15.

Roedolph bisschop te Vtrecht bevestigt voor 't dingspel van Deueren al zijne privileges, handvesten en seendbrieven; en verleent den inwoners het voorrecht, dat het geven van een „hantvrede" zal worden „gebeterd" naar Sallantsch recht, ofschoon de brief, waarin de „hantvrede" genoemd wordt, overigens van kracht zal blijven; dat, wanneer schulden „berichtet" zijn of