is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INDICES.

i. Index van persoonsnamen, gerangschikt naar de voornamen.

A. Beeu, 1697 a 1702 (I. 681 noot);

— van Berlicom, zie op Andries;

— Braaros, schulte van Anlo, 1804 (I. 579 noot);

NB. = Tonnis Braams?

— van Eerden, 1732 (I. 325 Mooi);

— Ilartmans, commies v. d. ontvanger-generaal der unie, 1629/35 (I. 439);

— Hilberts, overleden, 1790(1.955):

— Hovinge, overleden, 1762(1.630);

— Kiers, Mr.—, ontvanger der collaterale successiën en vrijwillige verkoopingen in Drente, 1802 (bladz. 578, 7 noot);

— Meursinge(Meursing), landmeter, 1764 (I. 214 noot), c. 1794 (I. 1160 noot)\ zonder titel, 1797 (I. 318);

— Paiguet, ritmeester, 1621/4 (I. 426 noot);

— van Persiju, zie op Andries;

— Stuirman, schulte van Coevorden, e. 1729 (I. 339 noot e);

— van Urk Hz., 1796 (I. 887 noot), 1810 (I. 1651);

— de Vriese, schulte van EchtensHoogeveen, 1734 (I. 1769);

— van Westerbeek, kapitein, 1716 (I. 479);

A. C. van Heiden, drost van Drente, na 1753 (bladz. 3,1 noot', I. 98); A. E. Ellents, overleden?, 1772 (I. 1158);

A. F. Goudriaau, 1814 (1.1627 noot)\ A. H. Foppinga, advocaat, 1750 (I. 877 noot);

— Sloot, officier, 1701 (I. 478); A. M. Fassyn, wed. Michael Pauw,

1659/66 (I. 904);

— van Mareelis, zie op Adriana Margaretha;

— Sorg, opzichter b. d. kerkbouw te Hij kersmilde-Kloosterveen, 1778/ 85 (I. 1308); zonder titel, 1784 (I. 612), 1788/9 (1.1310), 1789 (I. 611 noot);

A. W. de Couinck, 1677 (1. 90woo<). Aalders, Egge—Schuilinge, 1798

(I. 1161).

Abbe Wybes, 1597 (I. 623 noot). Abels, Roelof - de Vries, chercher

42