is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der middelen te lande te Diever, 1808/9 (I. 1735 noot b).

Adam Miunis, 1780 (I. 1336 noot). Adolpus (Aleph),

— van Haren, ambtman van Coevorden en Drente, 1445 (B. 83);

— Lichtvoet, pastoor te Anlo, 1444 (R. 81).

Adriaan (Adriaen),

— Pauw, heer tan Hoogersmilde, raadpensionaris van Holland, enz. 1633/4 (I. 904 noot);

— van Rede, officier, 1538 (1.1037);

— Geerts Wildervauk, 1656/7 (I. 297 noot).

Adriana Pauw, wed. v. Frans van Marcelis, vrouw o. Hoogersmilde, 1711 (I. 904 noot)-,

— Margaretha (A. M.) van Marcelis, vrouw van Hoogersmilde, 1728/63 (I. 904 noot).

Albert (Albrecht, Albertus),

— Euerdinge, 1502 (R. 95*);

— Luinge, metselaar te Peise, 1809/ 10 (I. 1735 noot e);

— (aartshertog) van Oostenrijk, 1607 (Inl. blz. XIV), 1621 (I. 1226 en noot);

— Peters alias Osskam, schulte van Borger en Gasselte, 1550 (R. 116);

— Pieters, 1806 (I. 1740 noot a). Albertina (Albertine) prinses van

Oranje, douairière van graaf Willem Frederik van Nassau (A. van Nassau), 1664 k '74 (I. 1256), 1675/90 (I. 51)-, overleden, 1696 (I. 1260 noot g).

Albertus ) ...

,, zie op Albert. Albrecht )

Aldgrim, 820 (Inl. blz. I).

Aleph, zie op Adolphus.

Alerts, Henrick—Tyng, 1640/1 (I. 1204).

Alijt, vrouw van Coenraet ten Houe, 1438 (R. 79).

Ambrosius Spinola, 1605 (I. 1226 noot).

Andries (Andrias),

— van Berlicom, Dr. —, agent van Drente in 's Gravenhage, 1623 (I. 1054 noot), 1623/4 (I. 69);

— van Persijn, Mr. agent van Drente in 's Gravenhage, 1663/76 (I. 72); overleden 1679 (I. 631 noot).

Anna, zie ook Johanna;

— prinses van Engeland, douairière van WillemlV, 1751 (I. 56 noot), prinses-gouvernante, 1752/8 (I. 56), 1753/4 (I. 1004), 1752/9 (I. 1259 noten c, d);

— Elisabeth van Echten tot den Oldengaerde, juffei—overleden, 1661/2 (I. 669);

— Sibile van Gent, 1669 (I. 617).

Antonius (Authonijs, Anthonius,

Antonis, Anthoni, Antonie, Antoine, Tonnis),

— Braams, pachter van havenaccijns, 1793 (I. 878);

NB. = A. Braams ?

— Broersma, raad v. d. koning v. Spanje, 1627 (I. 1226 noot);

— Meauss (Meuss) alias Holle (priester), conventuaal te Diknin• ge, 1569 (R. 134;, 1571 (R. 136, 137); pastoor te Beilen, 1577 (bladz. 640 noot 1); administrateur der abdij te Dikninge, 1591 (t. z. pl.); zonder titel, 1602 (I. 636);

— Polman, kapitein, 1623/4 (I. 425 noot); zonder titel, 1646 (I. 881);