is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1580/5 (I. 1773); overleden, 1609/23 (I. 674);

— Everts, 1807/9 (I. 1741 noot d);

— Hendriks, 1806 (I. 1740 noot a) ;

— Jaussen, 1656 (I. 684);

— Krijte, 1447 (R. 84);

— Nicolaj, Mr. —, raad-ordinaris v. d. secreeten raad, 1552 (R. 119);

— Touslager, overleden, 1556 (R. 121);

= Euerardy (Everts),

—, Evert —, 1807/9 (1.1741 noot d); —, Popco —, 's konings secretaris te Groningen, 1592 (R. 157).

F. Gualterotty, 1561 (I. 203 noot, R 124);

F. O. van Dornberg (Dronberg) Heiden tot ther Borch (ter Borg), (jhr.) 1772 (I. 1792 noot), 1795 (I. 805);

F. W. Schiefel, Mr. —, agent van Drente in 's Gravenhage, 1772/5 (I. 75).

Feijkes j Fieco.

Feijcko )

Feyo Sickinga tot Warffumborch, 1656/7 (I. 1096).

Fflorents, zie op Florens.

Ffredericus, zie op Frithericus.

Fieco (Feijcko) Fritema (van Frytama), 's konings rentmeester van Drente, 1591 (R. 155); 's konings rentmeester te Groningen, 1592 (R. 157);

= Feijkes, Thijs —, 1751 (I. 308 noot).

Filips, zie Philips.

Florens (Fflorents, Floris) (vau Weuelichouen, van Weuelichoue), bisschop van Utrecht,

1384 (I. 181; R. 68, 148: 2);

= Floris, Johannes —, eigenerfde van Drente, 1613 ("I. 1052).

Folcart (Folkert),

— van Fritema, drost van Drente van 'svijands zijde, 1606 (1.85 noot);

— van der Weyde, boschbewaarder te Assen, 1805 (bladz. 580, 9 noot).

Folkeer Ylghers, abdis te Assen, 1540 (R. 107).

Folkert, zie op Folcart.

Frauijois (Frantz, Frans),

— van Marcelis, overleden, 1711 (I. 904 noot);

— de (van) Verdugo, gecommitteerde v. d. koning v. Spanje tot 't bestuur en krijgsoverste v. Drente enz., 1584 (R. 148); krijgsoverste, wordt stadhouder en kapitein-generaal v. Drente enz., 1587 (I. 1244, 1246; R. 151—153); (stadhouder van Drente enz.), 1592 (I. 971 noot).

Frederic ) . ^

_ . > zie op Frithericus.

Fredenk )

Frederica (Frederika) Louise (Louisa) Wilhelmina,

— prinses van Oranje-Naaaau, 1770 (I. 1260 noot p);

— prinses vau Pruisen, gemalin van Willem (1), 1791/2 (I. 1260 noot u).

Frithericus (Fredericus, Ffredericus, Fredrick, Frederic, Fredrik, Frederick, Frederich, Friedrich, Friderich, Frederik),

—, rex, 1152 (R. 2); (Romanorum) imperator, 1169 (R. 3), 1176 (R. 4);

—, pastoor te Rolde, 1327 (R. 39);