is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— (markgraaf van Baden), bisschop i van Utrecht, 1498 (I. 192, R. 95), 1516 (I. 193, R. 99);

— graaf zu ilem (zum, van deu) Berge (Berg), 1596 (I. 1059, 1060);

— (van Blankenheim (Blanckeuhem, Blankenheijm, Blauckenheim)), bisschop van Utrecht, laatst 14de eeuw (Inl. blz. IV), 1394 a '95 (Inl. blz. XIX; I 183, 184; R. 69, .126), 1412 (I. 185, 1074, 1075; R. 77);

— Hendrik (Henrick) (graaf van Nassau), (prins van Orauje), 1617/27 (I. 45); stadhouder van Overijsel, 1625 (I. 1252); zonder titel, 1627 (I. 1226 noot)-, stadhoudervan Drente, 1640(1. 1253 noot b), 1640/7 (I. 48 noot), 1641 (I. 990 noot), 1642/5 (I 48);

— Willem graaf van Nassau

Weilburg), 1788 (I. 1260 noot s), 1792/4 (I. 1260 noot u);

== Frerjjks, G. —, pander, 1807 (I. (1669) noot op blz. 459).

Q. Dijckmans, zie op Gerardus;

— Frerijks, pander, 1807 (I. (1669) noot op bladz. 459);

— van Hogendorp, ontvanger-yeneraal der unie, 1707/20 (1.470), 1707/22 (I. 471), 1708 (1.467);

— Cremers, 1781 (I. 1021 noot)\

— Luien, zie op Gerardus;

— Niekerck, Dr. G. —, 1648 (I. 812 noot 6), 1652/3 (I. 729);

— Schaffer, 1634 (I. 511 noot)-,

— van Selbach, zie op Gerardus;

— Struuck (Struick), schulte van

Havelte, 1603/34 (I. 1268 noot)-, rentmeester v. h. kapittel van St. Pieter te Utrecht, 1612 (I. 1268 noot); in beide functies, 1611 (I. 1269 noot)-, — rentmeester van Dikninge, 1619 (I. 638 noot; bladz. 574, 4 noot), 1627 ? (I. 1778 noot); —, kornet, 1653/4 (l. 399); — ritmeester, 1694 (I. 166 noot)-,

— Verbeet, gebannen predikant van Batavia, 1763 (I. 363);

— Vos, Mr. —, klerk bij het Drentsch bestuur, 1796 (1.1193 noot), 1796-1802 (I. 924 noot, 1182 noot)-, commies bij de commissie van financie in Drente,

1799 (I. 889 noot, 1146 noot), 1799—1800 (I. 1725 noot),

1800 (I. 1717 noot); afgetreden als zoodanig, 1802 (Inl. blz. L); commies bij V depart. best. van den Ouden IJsel (Overijsel), z. j. (I. 321 noot, 502 noot), 1802 vly. (I. 150, 151, 924 noot, 1182 noot), 1802/3 (I. 801 noot), 1803/4 (I. 802 noot); secretaris van den raad van financiën in Drente, 1807 (I. 1503 noot)-, secretarisgeneraal van Drente, c. 1808 (I. 1108 noot), 1808 (I. 177 noot, 1546 noot, 1629 noot, 1631 noot), 1810 (I. 1547 noot)-,

— de Wijs, secretaris v. h. kapittel v. St. Pieter te Utrecht, 1580 h '82-1607 a '08 (I. 1268 noot);

G. C. von Linstow, overste, 1689/98 (1. 524);

G. J. Deen, wed. P. Santee, 1808 (I. 1741 noot c);