is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(I. 716); drost van Drente, 1681 (I. 719);

— van Wijk, 1808 (I. 1741 noot c) ;

— van Wormbs, 1578 (I. 1772

noot 1);

— Bakker Worst, 1806 (I. 1740

noot a);

= Janss. (Jans, Janssen, Jansen,

(Hansien?), Jannes), —,Evert-, 1656 (I. 684); —, Gerrit (Geert) —, rent meester van Assen, overleden, 1643 (I. 1779 noot)-, — G. Jz. Brouwer, 1651 (I. 666); — G. Jz. ten Velde, 1778 (1.577);

—, Hendrik -, 1778 (I. 1217 noten b, c);

Jacob—Simpels, 1782 (I. 776); —,K. -, 1762 (I. 630);

—, Karst (Kerst) — „cuiper", provenier te Dikninge, 1569 (I. 671 noot, R. 134), 1612 (I. 671); overleden 1615 (I. 671 noot);

— K. Hz. (Rofs?), 1661 (I. 1075 noot);

—, Lauwrens—, 1665 (I. 1348); —, Lucas —, rentmeester van Assen,

1643 (I. 1779 noot);

—, Peter (Pieter) —, 1614 (I 654) ;

— P. Jz. Hessels, 1808 (1. 1741 noot b).

Joost, zie op Joest.

Jozef Knie, 1772/3 (I. 740).

K. Jansen, 1762 (I. 630).

Karll (Carell, Charles, Kaerle, Carel, Carl, Karei),

— V, keizer en koning, 1536 (Inl. blz. IV), 1537 (I 197, R. 106), 1548 (I. 198), 1552 (I. 200, R. 119), 1555 (Inl. blz. XIX; I. 201, 1047 noot; R. 120);

—i hertog van Gelre en Gulik, graaf van Zutphen, 1527 (I. 196, R. 103);

— van Brimeü, graaf van Megen, 's konings stadhouder en kapitein-generaal van Friesland enz. 1568 (I. 207, R. 133), 1571 (R. 138);

— prins van Nassau-Weilburg, 1760 (I. 1260 noot i), 1760/76 (I. 1260 noot j), 1770/87 (I. 58), 1788 (I. 1260 noot s); overleden, 1788 (I. 1260 noott)-,

— Rabenhaupt, baron van Sucha. drost van Drente, 1673 (I. 633 noot c, 715); overleden, 1675 (I. 717);

— Wilhelm Ferdinand hertog van Brunswijk-Luneburg, 1790 (I. 60);

Caroline, prinses —, dochter v. Willem IV, gemalin v. Charles van Nassau-Weilburg, 1760 (I. 1260 noot i), 1760/76 (I. 1260 noot j).

Karst (Kerst, Carst),

— Janss. (Jans.) „cuiper", provenier te Dikninge, 1569 (I. 671 noot, R. 134), 1612 (I. 671); overleden, 1615 (I. 671 noot);

— van Lingen, „sollicitator oft „advocaet der pastoren und geist„liken guderen" in Drente, 1603 (I. 365 noot);

— Petersen, 1656 (I. 746);

— (Hansien?) (Rofs?), 1661 (I. 1075 noot).

Caspar van Ewsum (Euwsum), drost van Coevorden en Drente, 1596/9 (I. 705), 1605 (I. 725 noot), 1620 (I. 616), 1632 (I. 166 noot), 1634 (I. 706 noot)-,