is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overleden, 1639 (I. 707 noot)-,

— Monter (Munter), landschapsklerk van Drente, z.j. (I. 631, 844 noot, 848, 858 noot, 1032 noot, 1773 noot), 1653/90 (I. 446 noot), 1666 (I. 176, 1781; bladz. 575, 6 noot), 1678/9 (Inl. ble. XXII; I. 919), 1679 (I. 651, 1064 noot), 1383 (I. 852); 1683/4 (I. 850 noot, 851, 853), 1687 (I. 1028);

= Caspers, Jan—, 1766 (I. 702). Cathariua Zandt, boekdrukster te Groningen, 1683 (I. 932, 943), 1685 (I. 948), 1702 (I. 932). 1713 (I. 1078).

Kerst, zie op Karat.

Christian (Christianus),

— vorst von Bruuswijck, 1623 (I. 484);

— Meyer, voorganger der Israël, gemeente te Hamburg, 1722(1.624).

Clawes (Claes, Niclaes, Nicolaes, Claas, Nicolaas, Klaas),

— van Bourmaunij, drost van Drente, 1579 (I. 704);

— Egberts Brouwer, hoofd v. h. roggemagazijn te Meppel, 1771/2 (1. 1803 noot);

— Deniugö, 1476 (R. 89*);

— van Echten, (jhr.) —, 1606 (I. 962 noot b), 1607 (Inl. bh. XIV); overleden, 1614 (Inl. blz. XIII);

— Friese (Fresen, Frese), drost te Leerorth, 1548 (R. 110); en hoveling te Utthum, 1551 (R. 117);

— van 't Hof, commies te Coevorden, 1652 (l. 998);

— van Kinschot, 1627 (I. 24 noot);

— Cuinder, volmacht te Meppel, 1775 (I 1118);

— Lambera, 1607 (I. 163 noot b);

— Lenaertss., mr. —, koopman te Meppel, 1604 (I. 1339);

— ten Pathuijs, 1624 (I. 1333);

— Vasters Stierp, 1640/1 (I. 858 noot) ;

= Nicolaj (Claes, Claessen, Clasen, Klaasen),

—, Euerard —, Mr. —, raad-ordinaris v. d. secreeten raad, 1552 (R. 119);

—, Jan —, volmacht te Meppel, 1775 (I. 1118); — J. Cz. Hartloop, overleden, 1654 (I. 823);

—, Niesgen —, wed. Jan Claessen Hartloop, 1654 (I. 823);

—, Popke — de Haan, opzichter v. d. Oostermoersche vaart enz., 1785 (I. 1160 noot).

Coenraedt )

Coenraet } zü °P Couradu8-

Coep, zie op Jacob.

Coert j

Koert ' g-g 0onrajug-

Coertss. I

Conraedt ]

Coops, zie op Jacob.

Conradus (Coenraet, Coert, Conraedt, Coenraedt, Koert),

— II, (Duitsch keizer), 1141 (R. 1);

— ten Houe, 1438 (I. 1267, R. 79);

— d'Vos (de Vos) van Steenwjjck (Stenwyck), drost van Drente, 1538 (1.1037); —,drost v. Drente, z.j. (I. 1052 noot), c. 1597 (I. 1045 noot)',

— Winkel, 1765 (I. 1211 noot, 1212 noot), 1766/83 (I. 1212);

= Coertss., Johan —, {officier), 1620 (I. 1323 noot).

Cornelis (Coruelius),

— ab Hoogenhuysen, boekdrukker