is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ludwig, zie op Lodewijek.

Luichies J ...

T , ! zie op Luitien.

Luytgens \ r

Luis, zie op Lodewijek.

Luitien (Lutje),

— Berndtsz. alias Knoop 1586 (I. 1043);

— Tammes, 1752 (I. 309);

= Luytgens (Luitien, Luichies),

—, Egbert—, c. 1661 (I. 1075 noot)-,

—,L. 1672/6 (I. 1788 noot);

—, Reinder—, 1807 (I. 1740nooia).

Lucas Jansen, rentmeester van Assen, 1643 (I. 1779 noot);

— Cairo, kapitein te Li»gen. 1626 j (I. 1226 noot);

— Lucas, 1791/4 (I. 1298);

— Nijsingh, gedeputeerde van Drente en ette, 1710 (I. 306 noot)-, N.B. Vergelijk L. Nijsingh.

= Lucas, Lucas —, 1791/4 (I. 1298).

Lutje, zie op Luitien.

M. Brunsema, zie op Melle;

— Dassen, overleden, 1798 (I- 576 noot);

— Eckharten, officier, 1701 (I. 478);

— van Persijn, zie op Marten;

— Poppes, 1807 (I. 1607);

— Schaeff, scheepskapitein, 1644/9 (I. 548 noot);

— Tijdeman, griffier der stalen van Overijsel, 1795 (I. 804);

— Withoudt, landmeter, 1757 (I. 1276);

M. A. Kuytenbrouwer, 1804 (I. 320 noot).

Margarita (Marguerite) hertogin van Parma, 's konings regentes over de Erfnederlanden, 1564 (I. 205 ; R. 128, 130).

Marie (Maria),

— van Iselmuden, joffer—,1543/6 (I. 665 noot);

— Louisa (Louise) van HessenCassel, douairière van Johan Willem Frixo van OranjeNassuu, 1722/59 (I. 54); overleden, 1765 (I. 1260 noot k).

Marten (Mnrtinus, Martin),

— Alewijn, Mr. —, heer van Hoogersmilde, 1793 (I. 904 noot)-,

— van Persijn, Mr. —, agent van Drente in 's Gravenhage, 1629/66 (I. 71), 1632/3 (I. 1237 noot), 1633 a '36 (I. 986 noot), 1643 (I. 1239 noot), 1643 4 (I. 709 noot), 1646/8 (I. 710 noot), 1647 (I. 711 noot), 1650 (I. 1089), 1650/1 (I. 1817 noot), 1653 (I. 1093, 1094), 1663 (I. 712 noot), 1664 (I. 713 noot), 1664/8 (I. 72 noot)\ overleden, 1668/9 (I. 72 noot)-,

— Stephanus Croon, predikant van Norch, 1661 (I. 1314 noot).

Matthias (Thijs),

— Feijkes, 1751 (1. 308 noot)',

— aartshertog van Oostenrijk, (gouverneur en kapitein-generaal deiNederlanden), 1579 (I. 1047 noot, 1233).

Mauritz (Maurits) prins van Oranje, graaf van Nassau, gouverneur en kapitein-generaal van Utrecht, 1590 (I. 1248); (stadhouder enz. van Drente), 1606/24 (I. 43); 1620 (I. 1248 noot), 1621 (Inl. blz. XV); stadhouder van Drente, 1621 (I. 1249), 1621/5 (I. 43 noot), 1622 (I. 1226 noot), 1624 (I. 407).

Meindert Roelofs, 1794 (I. 596);