is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ven middelen te Zuidlaren, 1808 (I. 1591 noot)-,

— Waller, Mr.—, commissaris der verponding, 1809 (I. 1633);

P. A. C. Buwama Aardeubnrg, 1809(1.1552), 1811 (1.1693 noot)-,

P. A. G. van Heiden, 1795 (I. 1106 noot);

P. H. Gilles, 1776/81 (I. 460 noot).

Ph. Doublet, zie op Philips ;

— Schickhart, schulte van Meppel, 1649 a '59 (I. 242 noot) ;

Ph. Th. Tollius, griffier v. d. prins v. Oranje, 1677 a '83 (I. 992 uoot).

Paulus van Nuis, rentmeester der O. L. V.-vicarie te Dwingelo, 1604 (I. 163 noot a);

= Pouwels, Gert —, schulte van Roderwolde, 1508 (R. 96).

Peter (Petrus, Pieter),

— Hindriks, 1794 (I. 596);

— Janss. (Jans), 1614 (I. 654); — ,P. Jz. Hessels, 1808 (I. I 741 noot b);

— Jelleu, 1730 (I. 1317 noot);

— Lubbertsoen, 1447 (R. 84);

— Mulert, 1596 (I. 1059);

— Roelfs, 1772 (I. 1217 noot a);

— L. Bannier, notaris te Coerorden, 1629 (I. 83 noot)-,

= Peters (Petri, Pieterss., Petersen, Pieters),

—, Albert—, 1806 (I. 1740 noot a); — alias Osskam, schulte van Borger en Gasselte, 1550 (R. 116);

—, Johau (Jan) — Budde, 1622/4 (I. 1800) ;

—, Johannes—Salines, 1592 (1.1772 noot 1°) ;

—, Carst —, 1656 (I. 746).

Philips (Philippes, Filips),

—, prins van Spanje, heer van Friesland, 1550 (I. 199, R. 114); !

koning van Castilië enz. en heer v. Fr., z. j. (I. 674 noot), 1565 (I. 1038, R. 132), 1570 (R. 135), 1573 (I. 211, 212; R. 141, 142), 1587 (Inl. blz XIX; I. 1244, 1246 ; R. 151), 1589 (R. 153);

— (van Bourgoingnen), bisschop van Utrecht, 1519 (I. 194, R. 101), 1520 (1. 195, R. 102|;

— Doublet, ontvanger-generaal deiunie, 1598-1609 (I. 1820); — ontvanger-generaal der unie, 1629/40 (I. 486); M'. -, ontvanger-generaal der unie, 1667 & '70 (I. 444);

— graaf zum Hohenloe, 1580 (I. 1039);

— Hozeus, houtvester te Lingen en ontvanger van 's vijands contributiën, 1622/3 (I. 85 noot) ;

— van Croy, graaf van Solre, overste stalmeester van Hunne Hoogheden, 1607 (I. 85 noot);

— Numan, deurwaarder van 's konings secreeten raad, 1571 (I. 210, R. 139).

Pieter )

Pieters(s). j ™ Petef

Pompelius Numan, eerste deurwaarder van 's koning? secreeten raad, 1571 (R. 139).

Popco (Popke),

— Euerardy, 's konings secretaris te Groningen, 1592 (R. 157);

— (Klaasen) de Haan, opzichten, d. Oostennoersche vaart enz., 1785 (I. 1160 noot) ; verlaatmeester te Spijkerboor, 1792 (I. 1159); zonder titel, c. 1794 (I. 1160).

Pouwels, zie op Paulus.