is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overleden, 1642 (I. 1260«oo<c).

Steffen (Steuen),

— Broei, 156'» (R. 132);

— de Vos, schulte van Anlo en Gieten, 1550 (R. 115);

= Steevens, Arent —, luitenant eener burgercompagnie te Pesse, 1797 (I. 1410).

Stoffers, Take —, 1806/7 (I. 1741 noot a).

Sweer (Zweer),

— Ellinge, 1542 (R. 109);

— Georgh van Welvelde, jhr. —, 1632 (I. 397).

Take Stoffers, 1806/7 (1.1741 noot a).

Tamraes, Lutje—,1752 (1.309).

Terarao, graaf, z. j. (Inl. bh. II).

Theodericus, zie op Dirck.

Theodgrim, zoon van Aldgrim, 820 (Inl. bh. I).

Thijs, zie op Matthias.

Thomas van Stakebroeck, 1624 (I. 485).

Tiaissoen, lohan —, 1447 (R. 84).

Tyaert van Ailua, heer van Bakkeveen, 1705 (I. 306 noot).

Tijraen (Tyman, Timan),

— ter Linden (Linde), rentmeester van Dikninge, z. j. (Inl. bh. XXVI), 1601/18 (bladz. 574, 4 noot)-, oud-remm'., 1619(1. 638);

— Schoeniuck,1602 Inl. bh. XCII);

= Tyraans, Jan—, rentmeester van

Assen, 1628 (I. 1084).

Tonnis, zie op Antoiiius.

Vlricus Balek, boekdrukker te Franeker, 1612/3 (I. 623 noot).

W. Beijer, 1802 (I. 1316);

— Febens, boekdrukker te Groningen, 1748 (I. 1265 noot);

— Grevijlink, zie op Willem ;

— Haasken, 1799 (I. 905 noot);

— Hoppinck, (commies ter griffie van H. H M. ?), 1672/6 (I. 102 noot), 1671/63 (I. 103 noot) ; commies v. d ontvanger-generaal der unie, 1678 (I. 520); ')

— Luusingh, 1775 (I. 269 noot)-, tot 1760 rentmeester van Dikninge (I. 653 noot); gedeputeerde van Drente, na 1760 (t. z. pl.); overleden, 1789 (t. z. pl.).

— Sichterman, zie op Wol ter;

— Somer, 1882 (Inl.Ma.LXXXVII);

— Tonkeus, 1789/90 (I. 653);

W. H. Ellents, landschrijver van

Drente, overleden, 1729 (1.927);

— Erkenswijk, Mr.—, kindschrijver van Drente, 1781/3 (I. 1804); 1785 (I. 579 noot), 1786(1.985 noot); oud-landschrijver, 1796/7 (I. 1178 noot);

— Hofstede, z. j. (I. 295 noot c, 1032 noot), 1767 (I. 1302 noot), c. 1785? (I. 1292 noot); landschapsklerk van Drente, 2de helft 18de eeuw (I. 7 noot, 9 noot, 15 noot, 16 noot, 156), 1741 k '59 (I. 858 noot), 1757 (I. 472 noot), 1757/84 (Inl. bh. XXVIII en noot 2), 1758 (I. 1351), c. 1760 (I. 920), 1762(1.1174 noot), 1763 a '84 (I. 1789, 1790), 1765/74 (I. 1793), 1770/2 (I. 1801 noot), 1770 a '84 (I. 315 noot), 1771 (I. 167 noot), 1774/80 (I. 1336 noot), 1775 (I. 1305 noot), 1779/84 (I. 106 en noot); administrateur van vaart envetien, 1771 (I. 1307), 1771/83 (1.1273

l> Zie index 3. Titularissen, i. t>.

Commiezen.