is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

754); zonder titel, 1782 (I. 776);

Echten tot den Oldengaerde^'w/fer Anna Elisabeth van —, overleden, 1661/2 (I. 669);

Echten tot den Oldenrutenborg ende Closterhorsts (Oldrutenborch), (jhr.) Everhard van —, 1661/2 (I. 669);

Echten, van Echten tot —, drost van Drente, 1707 (I. 773);

—, Roeloff (jhr. Roeloff, Roleff) van Echten tot—, 1616(1.378 noot); gedeputeerde van Drente, 1620/3 (I. 1054 noot); zonder titel, 1626 (I. 742), 1629 (1.83 noot); — 1782 (I. 776).

Edskena, C. —, landmeter, 1656 (I. 297 noot d).

Eeck, van —, voor 1693 (I. 1016 noot).

Eemskerck, P. —, 1587 (R. 152).

Eerden, A. van —, 1732 (I. 325 noot).

Eerentreiter (Ehrentreuter), kapitein, 1627/34 (I. 511).

Egmondt, Otto v&\\ —, superintendent van 's vijands contributiën, 1622 k '30 (I. 88 noot), 1624 (I. 1345 noot).

Ehrentreuter, zie op Eerentreiter.

Eybergen. commandeur van Coerorden, overleden, 1678 (I. 991).

Eysinga (Eissinga), kapitein, 1627/34 (I. 511).

Ëckharten. M. —, officier, 1701 (1. 478).

Eleveld (Elevelt), R. —, (landmeter), 1741/59 (I. 858), 1749/53 (I. 855, 856,, 1750 (I. 1722), 1754/5 (I. 857).

Ellemeet, Mr. C. de Jonge vau ontvanger-generaal der unie,

1675 k '79(1. 520), 1675-1707 (I. 466), 1707 (I. 467 noot).

EHents, A E.—, (overleden ?), 1772 (I. 1158);

— , C. —, ontvanger-generaal van Drente, 1725 (I. 864 noot), 1735 (I. 460 noot), 1737 (I. 1100 noot);

—, Mr. C. W. —, landschapssecretaris van Drente, z. j. (I. 251, 1175 noot, 1236 noot), midden 18de eeuw (I. 1322 noot), laatst 18de eeuw (I. 333 noot), 1751 (I. 308), 1751/84 (I. 17 noot), 1753 (I. 74 noot, 908, 1771 noot), 1753 83 (I. 105), 1755/60 (I. 1275 noot), 1756 (I. 289 noot, 608 noot, 911 ncot), 1757 (I. 1275 noot), 1758 a '61 (I. 328 noot), 1759 (I. 312 noot b, 1123 noot), 1761 (I. 257 noot, 312 noot), 1762 (I. 312 noot, 1174 noot), 1762 k '64 (I. 1176 noot), 1762/4 (I. 313 noot), 1765/7 (I. 1278 noot), 1766 (I. 1793 noot), 1767 (1.935,1215), 1768 (I. 1262 noot), na 1768 (I. 395 noot), 1771 (1. 929, 1272 noot b), 1771/2 (I. 930), 1772 (I. 1792 noot), 1773 (I. 1287 noot), 1773/4 (I. 1104), 1774/80 (I. 266 en noot), c. 1775? (I. 268), 1775 (I. 269 noot), 1777 (I. 572 noot, 921), 1779 (I. 1105 noot), 1781 (I. 1021 noot, 1115 noot), 1782/3? (I. 274);

—, H. J. —, ontvanger-generaal van Drente, 1718 (I. 862 noot); oudontvanger-generaal, 1725 (I. 864 noot); (raad en) landschrijver van Drente, 1725 (I. 864 noot), 1729 (I. 835 noot. 927);