is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—, J. — , rentmeester van Assen, 1757/9 (I. 598);

—, W. H. —, landschrijver van Drente, overleden, 1729 (I. 927).

Elliuge, Willem —, 1635 (I. 692);

—, Zweer —, 1542 (R. 109).

Elshout, Oysbr. van commissaris te Groenlo, 1622 (I. 85).

Eltijnge, Jan —, 1677 (I. 691).

Emraeu, D. C. —, 1678 (I. 285 noot).

Engeland, A.una prinses vau —, douairière. 1751 (I. 56 noot) ; gouvernante, 1752/8 (I 56).

Engelenberg, lid v. d. raad v. financiën in Drente, 1805 (I. 1505 noot), 1807 (I. 1502 noot, 151)3 noot); assessor, 1807 (I. 1635), 1808 (I. 1603 noot, 1631 noot).

Ensse (Eensse), Engelbert (Engelbrecht) van —, drost van Drente en kastelein van Coevorden, 1558 (I. 722);

—, Euert (Everhardt, Evert) van —, drost van Coevm-den en Drente (drost van Drente en (kastelein van) Coevorden), z.j. (1. 1773 noot), 1576 (I. 723), 1576 k '80 (I. 1345 noot), 1577 (I. 674), 1580/5 (I. 1773), 1605 (I. 674 nout); overleden, 1609/23 (I. 674).

Eppijnge (lleppjjuge), Johan (Butenck) 1550 (R. 115, 116).

Erkeuswijk, H. —, schulte van Ruinen, 1774 (I. 1336 noot)-,

—, Mr. W. H. —, landschrijver van Drente, 1779 (I. 768 noot), 1781/3 (I. 1804), 1785 (I. 579 noot), 1786 Cl- 985 noot), 1790/1

(I. 1011); oud-landschrijver, 1796/7 (I. 1178 noot).

Essen, Gerhardus vau —,predikant te Ruinen, 1621 (I. 355).

Euerdiuge, Albert —, 1502 (R. 95*).

Ewsum (Ewssum, Eeuwsum, Euwsum),

—, hopman te Coevorden, voör 1593 (I. 1772 noot 2°);

—, Joban van —, 1561 (I. 203, R. 124);

—, Caspar van —, drost van Coevorden en Drente, 1596/9 (I. 705), 1601/3 (I. 1032 noot), 1605

(I. 725 noot), 1620 (1.616), 1621 (I. 812 noot 5), Ui32 (I. 166 noot), 1634 (I. 706 noot); overleden, 1639 (I. 707 noot);

—, Wygbolt (Wigbolt) van —, (heer van de Nienoord en Vredewold), 1576? iR. 145), 1576 (I. 293, R. 146).

Fassyn, A. M.—, wed. v Miehael Pauw, 1659/66 (I. 904).

Febeiis, W. —, boekdrukker te Groningen, 1748 (1. 1265 noot).

Feerssen, zie Vërsen.

Feltz, van der —, assessor, 1807 (I. 1619 en noot), 1810(1. 1651);

—, G. W. vau der —, gedeputeerde van Drente, 1782 (1. 1212 noot) ; —, Mr. (G. W.) v. d. F., commies, 1806 (1. 1474 noot), 1809 (I. 1592 noot); chef de bureau b. h. landdrostambt, 1809 (I. 1624 noot, 1652 noot), 1810 (I. 1571); zonder titel, 1816 (I. 1710 noot).

Fix, kastelein, 1806 (I. 1549 noot).

Fledderus (Vledderus), 1689 (I. 732);