is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—, J. —, vrouw van H. Hummel,

1751 Cl. 1287 noot); —, geb. Verlet, 1751 (t.z.pl.).

Flek, Henricus —, predikant te

Schoonebeek, 1684/90 (I. 323 noot).

Flugger, Johan —, postmeester te Groningen, 1660 (I. 1189).

Folmer, H. J. —, predikant te Dicingelo, 1772/4 (I. 391).

Folssé, Antenne Joseph —, 1747 (I. 563).

Fonck, Johan —, proost van St. Marie te Utrecht, 1573 (R 142).

Foppinga, A. H. —, advocaat, 1750 (I. 877 noot).

Fourgeont, kolonel, 1775/6(1.554».

Francken, Dirck —, 1654 (I. 823).

Friese (Fresen, Frese), Clawes —, drost te Leerorth, 1548 (R. 110) ; en hovelimï te Uttum, 1551 (R. 117).

Fritema (Frytama), Fieoo (Feycko) (van) —, 's konings rentmeester van Drente, z.j. (I. 1773 noot), 1591 (R. 155); 's konings rentmeester te Groningen, 1592 (R. 157);

—, Folcart van —, drost van Drente van 's vijands zijde, 1606 (I. 85 noot).

Qaelkens, Jacop —, 1495 (I. 191, R. 93).

Galen. Bernard van - , bisschop van Munster, 2de helft 17de

eeuw (lui. oiz. AAI en noot 2). Geeus, E. S. van —, 1806 (I. 1740 noot b).

Geut, Auna Sibile van —, 1669 (I. 617);

—, Johan van —, heer te OosterMeeden, 1669 (I. 617).

Getkot, 1797 (I. 123 noot a).

Giginck (Gijginck), Gerhart (Gerhard) —, ontvanger der contributiën van Drente, 1596 (I. 1058 noot a); 's konings rentmeester v. d. contributiën op de Veluwe, 1596—1600 (t.z.pl.); zonder titel, 1622 (I. 85).

Giudici, C. J. F. A. —, architect, 1809 (I. 1552 noot, 1553).

Glauber, J. R.—, 1658 (I. 1138)

Gleiats, kapitein, 1675/7 (I. 519).

Gompers, Benedictus Levie —, 1734 (I. 1211 noot)-,

—, S. L.— 1765 (I. 1211 noot).

Goringe, zie op Roringhe.

Gortinge, Jan —, 1677 (I. 688).

Goudriaan, A. F. —, 1814 (I. 1627 noot).

Gratama, Mr. S. —, rijksarchivaris in Drente, 1887 (lui. blz. XC), i. j. (Inl. blz. LVIII, LX, XCII, XCIV), 1894 (Inl. blz. LXXXVII).

Grave, H. L. de —, directeur v. h. koninklijk instituut te Assen. 1809 (I. 1600 noot).

Grevijlink (Grevelink),

—, L. —, 1754 h '56 (1.310 noot), 1766/95 (I. 1794, 1795), 1769/72 (I. 1801, 1802), 1796/7(1. 1178 noot), 1804 (bladz. 82, d noot); opzichter v. d. Oostermoersche vaart, 1765/6 (I. 1156 noot); landmeter, 1791 (I. 1294), c. 1794 (I. 1160 noot); ingenieur, 1794 (I. 958 noot);

-,W. (Willem)—, 1737 (I. 1156 noot), 1751 (I. 308 noot), 1753/5 (I. 1153 noot), 1754 a '56 (I.