is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Imbert, J. —, 1794 (j. 1319).

Indevelde, Micault van —, drost van Lingen, 1606 (I. 85 «001!) j zonder voornaam, 1625 (I. 87 noot).

Inn- und Kniphausen, graaf van —, 1708 (I. 306 noot).

Iselmuden, joffer Marie van —, 1543/6 (I. 665 noot).

Jansen, 1799 (I. 121 noot).

Janssonius, z.j. (lal. blz. XXXV, XLV).

Jonge, E. de —, schulte v. d. heerl.h. Hoogersmilde, 1753 (I. 565).

de Jonge van Ellemeet, Mr. C. —, ontvanger-generaal der unie, 1675 k '79(1.520), 1675—1707 (I. 466), 1707 (I. 467 noot).

Jonker, Willem —, 1763(1. 934 noot).

Junius, kolonel, 1706 (I. 403),

Cairo, Lucas -, kapitein te Lingen, 1626 (I. 1226 noot).

Calslagen, Cornelis Coppier van —, hopman, 1600 (I. 417).

Camerlingh, R. —, schulte van Coevorden, z. j. (I. 963), 1673 (I. 968 noot).

Camp, J. R. van den —, 1687? (I. 498 noot).

Carsten, Mr. C. E. —jr., advocaat te Hoogeveen, 1789/90 (I. 653);

—, Mr. H. J. —, advocaat te Hoogeveen, 1784 (I. 771 noot)-,

—, J. —, landmeter, 1672 (I. 1330 noot).

Cassol, zie op Hessen-Cassel.

Catzenelbogen, Wilhelm Lodewich graaf te Nassaw —, stadhouder van Drente, 1593 (I. 1245).

Cauw, Bouifacius —, 1675 (1.954).

Keers, Roeleff —, 1540 (I. 236, R. 107).

Keiser, Mr. J. W. —, 1861 (Inl. blz. LVII).

Ketel, P. —, schulte vun Divve*Wapserveen, 1727 (I. 575 noot).

Keteltas, Barent Evert —, 1614 (I. 635).

Kiers, Mr. A. —, ontvanger der collat. successiën en vrijwill. verkoop. in Drente, 1802 (bladz. 578, 7 noot)-,

—, Mr. B. —, advocaat te Meppel, 1680 (t. z. pl.); landschrijver van Drente, 1702 (I. 739 noot).

Kyers ten lierge, H.—, kapitein, 1637 (I. 821 noot).

Kymmel (Kijmmell), G. R. W. —, schulte (van Dalen), 1781 k'83 (I. 1804 noot), 1787 (I. 785 noot)-, — commies ter prov. griffie van Drente, ben. tot prov. archivaris, 1866 (Inl. blz. LXXIX); rijksarchivaris in Drente, 1879 (Inl. blz. LXXXI), z. j. (Inl. blz XC, XCV noot), c. 1884 (Inl. blz. C);

—, Mr. Jan —, landschapssecretaris van Drente, 1746/7 (bladz. 576, 6 noot), 1749 (I. 1265 noot), 1749/50 (I. 17 noot, 104, 877 noot)-, landschrijver, z. j. (Inl. blz. XLVII), midden 18d(' eeuw (I. 881 noot), 1751 (I. 308), 1755/60 (I. 1275 noot), 1765/7 (I. 1278 noot), c. 1775 (I. 703 noot);

—, Mr. L. O. —, z. j. (Inl. blz. XLVII); administrateur van vaart en venen, 1784 (I. 1273 noot, 1274 noot), 1785 (I. 1337 noot).

Kinschot, L. van —, agent van Drente in 's Gravenhage, 1625/8

(I- 70);