is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—, Nic. van—, 1627 (I. 24 noot).

Kirchberg, Louisa Isabella burggravin van —, 1788 (I. 1260 noot s).

Kist, Jan Roelofs—, 1710/11 (I. 1122).

Clenke, Gerardus —, z. j. (Inl. bh. III).

Cliffort, Henry —, (heer van Hoogersmilde), 1748/78 (I. 904 noot).

Klinker, Reinder Berents 1808 (I. 1741 noot c).

Kloekeus, Harmeu —, ritmeester, 1643 (I. 1090).

Clooster, Hei men van den —, drost van Coevorden, 1516 (R. 100);

—, Johanna van den —, weduwe v. d. drost Evert van Ensse, 1609/23 (I. 674).

Closterhorsts, Everhard van Echten tot den Oldeurutenborg ende —, 1661/2 (I. 669).

Knie, Jozef—, 1772/3 (I. 740).

Knijff, Johaunes—, eerste bisschop van Groningen, 1571 (R. 136).

Knijphuijsen, Joannes —, predikant te Gieten, 1651 (I. 389).

Kniphausen (Kuiphuijsen), George Wilhelm vrijhter van —, 1677/8 (I. 670);

—, graaf van Inn- und —, 1708 (I. 306 noot).

Kuiphorst, Mr. C. —, schulte van Meppel, 1785 (I.579«oo<), 1792 (I. 580); lid v. d. departementalen raad i. h. departement v. d. Wester-Eems, 1811 (1.1709);

— ,L. —, c. 1798 't (I. 1404 noot); lid v. d. commissie ter directie der gewapende burgermacht in Drente, 1798 (I. 1358 noot).

Knoop, Luitien Berndtaz. alias —, 1586 (I. 1043).

Coelen, Bartholomous van —, griffier van Overijsel, 1548 (R. 111).

Coevorden, Mug van —, zie op Couorden.

Coignet, zie op Cuignet.

Cock, Mr. P. de—, 1750 (I. 1174 noot), 1755/8 (I. 1153 noot).

Colman, Johannes —, notarius publicus te 's Gravenhage, 1624 (I. 1058 noot).

Konigk, commandant van Luneburgsche troepen, 1668 (I. 516).

Coninck, A. W. de —, 1677 (I. 90 noot).

Koniuck, Gijsbert —, 1645/59 (I. 546).

Kooijstra, C. —, 1763 (I. 1081), 1765 (I. 1082).

Cornput, .Tan vau —, hopman (kapitein), 1604/5? (I. 505); (officier), 1620 (I. 1323 noot).

Couorden (Coevorden), Mr. Johun Muss (Mus) van —, landschrijver van Drente, 1573 (R. 140), 1575 (R. 143), 1578/83 (1.1771); overleden, 1607 (Inl. bh. IX).

Cranssen, B. W. —, landmeter te Annerveensche-kanaal, 1802 (I. 319 noot).

Crauss, 1711 (I. 303 noot k).

Cremers, G. —, 1781 (I. 1021 noot).

Krijte, Euert —, 1447 (R. 84).

Krythe, Johaunes —, advocaat-fiscaal, 1635 (I. 1730).

Croy, Filips vau —, graaf van Solre, overste stalmeester van Hunne Hoogheden, 1607 (I. 85 noot).

Croon, Martiuus Stephanus —, predikant van Norch, 1661 (I. 1314 noot).

Krul, Eilardt —, schulte van Dalen