is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dikninge, z. j. (Inl. blz. XXYI), 1601/18 (bladz. 574, 4 noot); oud-rentmr., 1619 (I. 638).

Linderoth, commandeur van Coevorden, 1683 (I. 1354 noot).

Lingen, Carst van —, „sollicitator „oft advocaet der pastoren und „geistliken guderen" in Drente, 1603 (I. 365 noot).

Linstow, G. C. von —, overste, voor 1681 (I. 475), 1689/98(1.524), 1702 (I. 402), 1716 (I. 479).

Loekinge, Johan —, 1633 (I. 690).

Lohman, J. H. —, syndicus van Groningen, 1759 (I. 312 noot b).

Lucht, koopman te Amsterdam, 1794 (I. 619).

Luien, Gerrit —, 1791/2 (I. 331), 1792 (I. 332).

Luiken, Jan —, 1808 (I. 1741 noot b).

Luinge, Albert —, metselaar te Peise, 1809/10 (I. 1735 noot c).

Luiuache (Lunsche, Lunsingh),

—, Hindrick —, 1508 (R. 96);

— Johan—, 1600(1. 1772 noot 5);

-,W. —, 1775 (I. 269 noot)-, tot 1769 rentmeester van Dikninge (I. 653 noot); gedeputeerde van Drente, uk 1760 (t. z. pl.), 1765/7 (I. 1278 noot); overleden, 1789 (I. 653 noot).

Maech (Maich, Mach), — , Hindricus (Hindrick) —,pastoor te Mittling in Overledinger-land, 1548 (R. 110), 1551 (R. 117); —, Hermau (Hermaimus) —,pastoor te Borgsweer, 1549 (R. 113), 1551 (R. 118).

Maerhusen, P. van —, 's konings secretaris te Groningen, 1592 (R. 157).

Magniu. J. S. —, adj.-commies ter prov. griffie v. Drente, 1826/9 (Inl. blz. LVI); archivist, 1827 (Inl. blz. LXIII noot 1); prov. archivist, 1845 (Inl. blz. LXIII), z. j. (Inl. blz. LVIII —LXII, LXVI, LXVIII, LX1X, LXXXIX, XCIV, C), voör 1857 (Inl. blz. LXXVI noot ^afgetreden als commies en prov. archivaris, 1857 (Inl. blz. LXX).

Maich, zie op Maech.

Marcelis, Adriana Margaretha vau —, vrouw van Hoogersmilde, 1728/68 (I. 904 noot);

—, Frans van —, overleden, 1711 (I. 904 noot).

Marissen, R. -, landmeter, 1741/59 (I. 858), 1749,55 (I. 855,856), 1754/5 (I. 857).

Meyer, Joh'.—, ette, hoofd v. h. roggemagazijn te Hoogeveen, 1771/2 (I 1803 noot);

—, Christianus —, voorganger der Israël, gemeente te Hamburg, 1722 (I. 624).

Meyerink, Johau—, 1619(1 687 noot).

Mellema, directeur der fortificatiën te Coevurden, 1718 (I. 339 noota).

Mepsche, ile —, luitenant, 1640 (I. 974 noot);

—, Gerh. de—, 1665 (I. 1329);

—, Johan de—, 1615 (I. 881 noot);

—, Roeloff —, 1481 (R. 91).

Meursinge (Meursiug), A.—, landmeter, 1764 (I. 214 noot), c. 1794 (I. 1160 noot); zonder titel, 1797 (I 318).

Moda, Diedrich Haas —, kapitein,