is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marcelis, vrouw van Hoogersmilde, 1711 (t. z. pl.);

—, Michael —, heer van Hoogersmilde, 1654 (t. z. pl.); overleden, 1659,66 (I. 904).

Persijn, Mr. Andrias (Andries) van —, agent van Drente in

's Gravenhage. 1663/76 (I. 72);

overleden, 1679 (I. 631 noot)\

— ,Mr. Marten van agent als voren, 1629/66 (I. 71), 1632/3 (I. 1237 noot), 1633 k '36 (I. 986 noot), 1635? (I. 511 nool), 1643 (I. 1239 noot), 1643/4 (I. 709 noot), 1646/8 (I. 710 noot), 1647 (I. 711 noot), 1650 (I. 1089), 1650/1 (1.1817 woo<), 1653 (I. 1093, 1094), 1663 (I. 712 noot), 1664 (I. 713 noot), 1664/8 (I. 72 noot)-, overleden, 1668/9 (t. z. pl.).

Petten, Mr. P. van —, agent van Drente in 's Gravenhage, 1781/9 (I. 76).

Pieks, representant van Drente, 1795 (I. 788 noot).

Pigge, Mr. Berent—, 1626? (I. 657).

Pol, H. Arents —, kapitein-commandant te Ruineruold, 1800 (I. 1413).

Polleman (Polman, Pollman),

—, Antouie—, 1646 (I. 881);

—, (Antouis) —, kapitein, 1620 k '26 (I. 424), 1623/4 (I. 425); commandeur van Coevorden, 1633/6 (I. 986); kapitein, 1639 (I. 974 noot);

—,Johan—, 1646 (I. 881);

—, Otte —, burgemeester van Groningen, 1373 4 '82 (Inl. blz. IV);

—, Rolof schutte te Eelde?, 2de helft 14de eeuw (Inl. bh. III, IV).

Poppes, M. 1807 (I. 1607).

Pothoff, Mr. C. —, opziener der middelen te lande in het ressort Hoogeveen, 1808 (I. 1590 noot).

Prehn, Mr. J. J. W. van —, advocaat-fiscaal in Drente, 1807/10 (I. 1746).

Prys Scburyaghe, Johan —, keurnoot te Peise, 1563 (R. 127).

Pruisen, Frederika Louisa Wilhelmina prinses van —, gemalin van Willem (I), 1791/2(1. 1260 noot u);

—, Wilhelmina prinses van —, gemalin van prins Willem V, 1767/72 (I. 1260 noten m—q).

Puignet, zie op Paiguet.

Rabeahaupt (Raebenhaupt), Carel —, baron van Sucha, drost van Drente, 1673 (I. 633 noot c, 715), 1673/5 (I. 1229), 1674 (I. 716, 969), 1675 (I. 95 noot); overleden, 1675 (I. 717); — zijne weduwe, 1676 (I. 675).

Rade, Gillis van den —, drukker der staten van Friesland, 1595 (I. 623 noot).

Radijs, Friesch landmeter, 1643 (I. 283 noot).

Radiuk, Hugo —, overleden, 1215 (I. 665 noot).

Raebenhaupt, zie op Rabenhaupt.

Raedt, Henricus Meinardi —predikant te Zwartsluis, 1608 (I. 97 noot).

Raesfeldt, von —, commandant van Luneburgsche troepen, 1668 (I. 516).

Raesveldt, Henrick van —, heer van de Eese, 1650/6 (I. 243).

Ramaker, representant van Drente, 1795 (I. 788 noot).