is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—, Mr. Jacob —, landsrhrijver van Drente, 1624/40 (I. 19 noot), 1627 62 (bladz. 3, 1 noot; I. 99), 1633/52 (I. 19), 1635 (I. 757 noot, 1075), 1645 (I. 881 noot), 1651/60 (I. 297 noot f), 1652 (I. 1092), 1660 (I. 748 noot), 1663 (I. 883 noot), c. 1664 (I. 883), 1667 (sic) (I. 1120 noot)-, overleden, 1664 (I. 925, 926);

—. Ph. —, schuite van Meppel, 1649

è. '59 (I. 242 noot).

Schirenbeecke (Schijreubeicke, Schyreubeecke, Schyrenbeeck, Schyrenbeek),

—, Harmen —, schutte van Sleen, 1534 (R. 105);

—, Henric (Henrjjck) —, schutte van Sleen, 1516 (R. 100); zonder titel, 1534 (R. 105);

—, Roleff —, schulte van Sleen, 1561 (I. 334 noot, R. 125), 1564 (R. 129).

Schoemakers, E. —, 1805 (1.1497).

Schoeninck, Tijraen —. 1602 (Inl. bh. XC1I).

Schutting, Lambert —. 1806 (I. 1740 noot a).

Schuilinge, Egge Aalder» —, 1798 (L 1161).

Schultg van Hagen, 1747 (1. 414).

Schurynghe, Johan Prys —, keurnoot te Peise, 1563 (R. 127).

Schuttorpius, Joachimus —, pastoor te Appingedam en commissaris der proosdij van Farmsum, 1549 (R. 113), 1551 (R. 118).

Schwartz tot Ansen, 1770 (I. 1216).

Selbaoh, van—, 1660 (I. 216);

—, C. van —, gedeputeerde van Drente, 1700 (I. 303 noot)-,

—, Dr. Gerb. van —, landsrhrijver van Drente, 1683 (I. 853 noot, 994, 1354 noot), 1683 & '85 (I. 302 noot), 1700 (I. 303 noot)-, secretaris der gecommitteerden tot de Coevorder zaken, 1683(1. 1354 noot);

—, Johan van —, drost van Coevor• den en Drente, 1534 (R. 105), 1541 (R. 108); — bastaard, schulte van Emmen, 1534 (R. 105); en van Roswinkel, 1542 (R. 109).

Sems, J. —, landmeter, 1615 (I. 294, 295 noot, 303 noot e).

Servatius, P. —, ontvanger der beschreven middelen te Zuidlaren, 1808 (I. 1591 noot).

Sichterman, Johan —, gedeputeerde van Drente, 1705 k '17 (I. 303 noot h); en ette, 1710 (1.306 noot)-,

—, Wolter —, landschrijver van Drente, 1664 (I. 925), 1664/6 (I. 102 noot), 1665 (I. SSinoot); landschapssecretaris van Drente. 1666/77 (Inl. bh. XXII en noot 5), 1666/78 (I. 102), c. 1672 (I. 830), 1672 (I. 1330 noot), 1673 (1.1229 noot), 1676 (1.449).

Sijgers (Sigers), jhr. Johan de —, 1646 (I. 881 noot) \

—Jhr. Reint de—, 1646 (t. z. pl.>;

— ter Burgh, 1646 (I. 881).

Siccama, Sybrand —, secretaris van Hasselt, 1563 a '94 (I. 671 noot), na 1569 (R. 134), 1615? en 1618 (I. 671 noot).

Sickens, J. —, boekverkooper te Assen, 1795 (I. 884 noot).

Sickinga, kapitein, 1629 a '93 (I. 396 noot)\