is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—, Feyo — tot Warffumborch,

1656/7 (I. 1096).

Simpels, Jacob Jannes—, 1782 (I. 776).

Slingelandt, 1664 a 1701 (I. 1016

noot).

Stampjes, Egbert —, 1772 (1.1217 noot a).

Sloot, A. H. —, {officier), 1701 (I. 478);

—, Cunera —, abdis te Dikninge,

1569 (R. 134).

Sluyter (Sluiter), Joannes (Jan)—, advocaat-fiscaal, 1630/32(1.1727), 1631/4 (I. 1728).

Smidt, Mr. H. J. —, adj.-commies ter prov. griffie van Drente, bend. tol prov. archivaris, 1857 (Inl. blz. LXX); prov. archivaris, z. j. (Inl. blz. LYIII), 1857 (Inl. blz. LXXIY), 1858/61 (Inl. bh. LXXVII en noot 3), 1859 (Inl. blz. LXXVIII); (commies, ben*, tot griffier der staten), treedt af als archivaris, 1866 (Inl. blz. LXXIV, LXXIX).

Somer, W. —, 1882 (Inl. blz.

LXXXVII).

Sorg, A. M. —, opzichter bij den kerkbouw te Hijkersmilde-Kloosterveen, 1778/85 (I. 1308); zonder titel, 1784 (I. 612), 1788/9 (I. 1310), 1789 (I. 611 noot). Spinola, Ambrosius —, 1605 (I. 1226).

Spliitloff, Dirck —, 1447 (R. 84). Staels, Rotger —, z. j. (I. 1054 noot e).

Stakebroeck, Thomas van —, 1624 (I. 485).

Stakman, J. J. —, landmeter, 1767 (I. 1302).

Starckenborch, kolonel en commandeur van Coevorden, overleden, 1646 (I. 436 noot).

Steen, H. G. -, 1776 k '79 (I. 344).

Steenbergen, J. Th. —, 1777 (I. 615).

Steenwijck (Stenwyck, Steen wiek, Steenwijk),

—, geslacht de Vos van —, z.j. (Inl. blz. LXI);

—, C. de Vos van —, 1795 (Inl. blz. VI);

—, Henrick (Hijndrick) de Vos ('Vo-tss) van —, drost van Drente, z.j. (I. 1052 noot), 1580 (I. 724);

—, J. de Vos van — tot den Havikhorst, gedeputeerde van Drente, 1665 (I. 102 noot);

—,jhr. Johan de Vos van —, 1659 (I. 760 noot);

—, Coert (Conraedt, Coenraedt) d' (de) Vos van —, drost van Drente, 1538 (I. 1037); — z.j. (I. 1052 noot), c. 1597 (I. 1045);

—, Reynolt (Reint) de Vos (Voss) van —, drost van Coevorden en Drente, 1598 (I. 705 noot); zonder titel, 1599 (I. 1772 noot 4); jhr. R. d. V. v. S. tot Ansen (Anssen), rentmeester der domeinen van Drente, 1617 (I. 1070); zonder titel, 1629 (I. 372).

Steghe, H. ter —, notarius publicus en secretaris, 1593 (I. 724 noot >;

—, Zeger ter —, secretaris van Hasselt, 1563 a 1594 (I. 724 noot).

Steinmetz, archivist van Drente, 1827 (Inl. blz. LXIII noot).

Stelling (Stellinck, Stellinges),

—, Johan —, ambtman [drost) van Coevorden en Drente, 1476 (K.