is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1668, wijlen R. van den Boetzelaer (I. 714) ').

Architecten.

1809, C. J. F. A. Giudici (I. 1552 noot, 1553).

Archivarissen (Archivisten).

1. Drente (provinciale archivisten) \

■ . • —1827, Steinraetz (Inl. blz.

LXI1I noot 1).

1827 —1844, J. 8. Magnin (lui. blz. LXII, LXIII noot I)').

2. Drente {provinciale archivarissen):

1845 —1857, J. S. Magnin (Inl. blz. LVIII-LXIII, LXVI, LXVIII-LXX, LXXVI noot 4, LXXXIX, XCIV, C) o).

1857 — 1866, Mr. H. J. Smidt (Inl. blz. LVIII, LXX, LXXIV, LXXVII en noot 3, LXXIX) »).

1866—1879, G. R. W. Kijinraell (Inl. blz. LXXIX, LXXXI)«).

3. Drente (rijksarchivarissen in —) ;

1879—1887,0. R.W. Kijmmell (Inl. blz. LXXXI, XC, XCV noot, C) *).

1887—(1896), Mr. S. Gratama (Inl. blz. LVIII, LX, LXXXVII, XC, XCII, XCIV).

4. Nederland (archivaris v. h. rijk) :

') Alleen Coevorden genoemd. ') Vergelijk: Adjunct-Commiezen en Commiezen.

*) Vergelijk: Adjunct-Commiezen, Griffiers en Commiezkn. *) Vergelijk: Commiezen.

1858—1859, Bakhuizen van den Brink(InUfe.LXXI,LXXVIII).

Assessoren.

1. 's vijands contributiën :

1622 a '30,1624, Bernard Boncamp (1. 88 noot, 1345 noot).

2. Drente (departement):

1807—1808, Engelenberg (I. 1603 noot, 1631 noot, 1655).

1807—1810, van der Feltz (I. 1619, 1651).

1807 —1810, J. L. Tonckens (I. 1546 noot. 1603 noot, 1651, 1655).

1809, Mr. J. H. Oosting (I. 1586 noot, 1593).

„audiencier8".

1. Secreeten Raad:

1571, d'Ouerloepe (R. 139).

,, B annderhe eren ".

1. Denbiyh:

1586, Roliert graaf van Leijcester (R. 150).

Baronnen.

1. Sucha:

1673, Carel Rabenhaupt (1.633 noot e, 715).

1675, wijlen C. Rabenhaupt (1. 717).

Bisschoppen.

1. Groningen :

1571, Johannes Knijff (R. 136).

2. Munster:

2de helft 17de eeuw, Bernard

van Galen („bommen-Be-

„rend") (Inl. blz. XXI en noot 2).