is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Delmerhorst, zie op Oldenburg.

2. Drente :

944, Everhardus (Inl. blz. I). 1006, Baldricug (Inl. blz. I). 1025, Temmo (lol. blz. II).

3. Leyrester:

1586, Robert (I. 1226 noot, R. 150).

4. Megen :

1568—1571, Charles de BrimeiS (R. 133, 138).

5. Nassau:

1568, Lodewijck(I. 206, R. 133). 1581, Wilhelm (R. 147) ')• 1593—1620. Wilhelm Ludwig (I. 42 en noot, 363 noot, 623 noot, 972, 1245 '), 1247). 1606 — 1625, Maurits (I. 43 en noot) l).

1617—1627, Frederik Hendrik

(I. 45, 1252) J) ').

1620—1632, Ernst Casimir (I. 42 noot, 44 en noot, 418, 1250, 1251, 1260 noot a). 1625, Henrick = Frederik

Hendrik.

1632—1640, Hendrik Casimir (I. 1253 noot a, 1260noo<b). 1650—1664, Willem Frederik (I. 1253 noot e, 1260 noot e). 1792—1794, Frederik Willem (I. 1260 noot v)4).

') Nassau-Oranje. ®) Nassaw-Catzenelbogen (1593). ') Hier alleen Henrick genoemd. M Nassau-Weilburg.

1642, wijlen Ernst Casimir (I. 1260 noot c).

169'?, wijlen Hendrik Casimir (I. 1260 noot f) ').

1696, wijlen Willem Frederik (I. 1260 noot g).

6. Oldenburg en Delmerhorst :

1495, Johau (R. 93).

7. Oost-Friesland:

1495, Edzardt (R. 93).

8. Zutphen :

1527, Karll (R. 103).

Gravinnen.

1. Nassau :

1675—1690, Albertine (I. 51).

Grietmannes.

1. Oost-Stellingwerf:

1757-1780, Daniël de Blok Lycklama &Nyeholt(I. 1276, 1287, 1291).

Griffiers j).

1. v. d. prins van Oranje:

1677 a '83. Ph Th. Tollius (I. 992 noot).

2. Drente (staten):

1866, Mr. H. J. Smidt (Inl. blz. LXXIX) ®).

3. Om ijsel (staten) :

1548, Bartholomeus van Coelen (R. 111).

1795, M. Tijdeman (I. 804).

') Vergelijk Vorsten.

*) Vergelijk Secretarissen.

!) Vergelijk Adjunct-Commiezen,

Archivarissen en Commiezen.