is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Elluiueet (I. 466, 467 noot, 5.;0).

1707—1722, G vau Hogendorp

(I. 467, 470, 471). 1634 ?, Johan Doublet, gewezen,

(I. 440, 539).

1667—1669, wijlen Johau Doublet (I. 443).

Opzichters.

1. kerkbouw te ïlijkersmilde en

Kloosterveen :

1778-1785, A. M. Sorg (I. 1308 en noot).

2. Oostermoersche vaart:

1765 — 1766, L. Grevijlink (I. 1156 noot).

Opzieneks der middelen te lande.

1. ressort Hoogeveen :

1808, Mr. C. Pothoff (I. 1590 noot).

Oversten.

1587, Fraufois van Verdugo

(R. 151) ').

voor 1681 —1716, G.C. vou Liustow (I. 402, 475, 479, 524).

Pacht rrs.

1. Drente (hoorngeld):

1799, J. A. Haasken (I. 905 ! en noot).

2. Pense, Echten en Ansen (impost

op de wijnen en bieren): 1682, Roeland a Been (I. 752 en noot).

') Vergelijk Kolonels, Oversten, Stadhouders

Panders.

1807, G. Frerijks (I. (1669) noot op bladz. 459).

1. Drente (landschap): 1795, Coops (I. 928j.

Pastoors.

1. Anlo :

1444, Adolphus Lichtvoet (R. 81).

2. Appingedam :

1549—1551, Joachiraus Schuttorpius (R. 113, 118)').

3. Be Hen :

1569, Johanues Tissinck (bladz.

640 noot 1).

1577, Autonius Holle (bladz. 640 uoot 1).

4. Borger:

1327. Johanues (R. 39).

5. Borgsweer:

1549—1551, Hermann Maich(R. 113, 118).

6. Emmen ■

1327, Bartoldus (R. 39).

7. Gieten:

1327, Rodolphus (R. 39).

8. Mittling:

1548—1551, Hendricus Maech (R 110, 117).

9. Odoom :

1327. Remboldus (R. 39i.

10. Peise:

1508, Mr. Hubert (R. 97) ').

') Vergelijk Commissarissen.