is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

=, district v. d. heffing van 3%, i

1800/1 (I. 901 noot)-,

=, kanton, 1811 (Inl. blz. VIII; 1 1682 1684, 1690rioo<), 1813 (I. 1711 noot), 1814 (I. 1701 noot, 1702 noot, 1703 noot); —, president der kantonnale vergadering van—, 1812/3(1. 1711); ! = , ressort v. d. middelen te lande, 1806/9 (I. 1589), 1806/10 (I. 1742 noot), 1807 (I. 1492), 1807/8? (I. 1587), 1807/10 (I. 1756 noot), 1808 (I. 1578»oo< a) ; Assen, plaats, z. j. (Inl. blz. XXI, LXVIII, LXXXII,LXXXVIII), 1602 (Inl. blz. XIV), 1603 (hladz. 542), 1606/7 (Inl. blz.

XIV), 1608 en 1621 (Inl. blz.

XV), 1622/6 (Inl. blz. XVI), 1627 (Inl. blz. XIII, XIX), 1646 (1. 780), 1648 (I. 781), 1649-1798 (I. 608), 1651 (I. 389), 1652/4 (1. 608 noot), 1665 (Inl. blz. XXI; I. 790 noot), 1666 (I. 1349 noot), 1667 (I. 491 noot b, 1168), 1676 (Inl. blz. XXII), 1679 (Inl. blz. XXII, I. 1086), 1686 (1. 1315 noot), 1689 (I. 605 noot), 1730 (I. 353, 783), 1748 (I. 1265 noot), 1750 (I. 17 noot), 1761 (I. 628, 1080), 1763 (I. 1306 noot), 1767/71 (bladz 583, 12 noot), 1767 1803 (I. 160), 1768 (I. 1184), 1772 (I. 1792 noot), 1774 (I. 1793 noot), 1776 (I. 945), 1787 (I. 1072, 1243 noot), laatst 18d' eeuw (I. 809 noot), 1790/1 (I. 1137 noot), 1791 (I. 956), 1795 (Inl. blz. VI, XXXIV, LV; 1.884, 922), 1795/6 (I. 500 noot), 1796 (I.

885), 1799 (Inl. blz. XLII, XL11I), 1800 (bladz. 439 noot 1), 1802 (Inl. blz. LI-L1II), 1803 (1.613, 1180 noot), c. 1806 (1.1549 noot), 1806(1.1480, 1491, 1509 noot), 1807 (1. 1556, 1740 noot a), 1808(1. 177 noot, 1550); -,stad, 1809 (I. 1552, 1553); —, gemeente, 1810 (I. 1577 noot),

1812/3 (I. 1667 noot)-, —, (voorma lige) abdij te —, z. j. (Inl. blz. IX, XXVI, XXVII, XXIX, LVII, LVIII, LX, XCVI; bladz 574, 5 noot; 583, 12 noot), 1534 (I. 595), 1540 (I. 236), begin 17d* eeuw (bladz. 584, 14 noot), 1602/38 (I. 158), 1603/35 (I. 26), 1615/20 (I. 159), 1620 (1.

616), 1625 (I. 607), 1669 (I.

617), 1767—1803 (I. 160), 1801 (I. 594 noot);

—, Beiier (Post)wey te—, 1783 (I. 1188), c. 1806 (I. 1549), 1809? (I. 1551 noot);

, bosch (plantage) te — (Asser bosch), 1620(1. 1323 noot), 1771 (I. 1185), 1777 (1. 1186), 1783 (I. 1188), 1809 ? (I. 1554), 1809/10 (I. 1606);

—, Brink te —, z. j. (Inl. blz.

LXXXVIII);

—, Brinkstraat te —, 1809 ? (1.1551 noot);

—, gevangenhuizen te —, 1765 (I. 1082);

— ,het Goor bij—, 1771 (1.1185); —, Groningerweg te —, 1809? (I.

1551 noot);

- , Hoogewant te—, 1651 (1.609); —, Jordaan te —, 1809 ? (I. 1551

noot) ;

—, kerk te —, 1663 (Inl. blz. XX VI);