is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, kierkshuis te —, 1799—1800 (I. 1085);

, Kruisstraat te —, 1809? (I. 1551 noot);

, landshuis te—, 1763 (I. 1081), 1797/8 (I. 1381);

, Nieuwe Huizen te—, 1809/10 (I. 1594);

, Nieuwe Laan te —, 1809? (L. 1551);

, Noordersint/el te —, z. j. (Inl. blz. LXXXIX);

, Oostersingel te —, z. j. (lui. blz. LXXXVIII, LXXXIX); , kon opvoedingsinstituut te —, 1809 (I. 1600);

, roggemagazijn te —, 1771 a'73 (I. 1197), 1771/2 (I. 1803 ; bladz. 586/7, 3 noot)\

, Singel (Cingel) te—, 1738 (I. 1183);

, Singelgracht te —, 1809? (I.

1551 noot);

, Stationsstraat te —, z. j. (Inl. blz. LXXXIX);

, Steeg te —, 1809? (I. 1551 noot);

TnreM.lnn.YL te.— 1n5rti.

1809? (I. 1551 noot);

1170A 1\ cin\

1780/92 (I. 611), 1784 (I. 612);

, venen bij (in de marke van) — (Asser venen), 2de helft 18de eeuw (bladz. 583, 12 noot), 1763 (I. 1306), 1765/74 (I. 1793); . zaagmolen te—, 1783(1. 1188);

riptr vriYi Xfp.rttiel nu — 1

(I. 1316), 1808/10 (I. 1631);

** 1R/4A /U 1A7\.

, J " ~ V*— *w'/ »

(R. 107);

„„„ .. u-i.i» i onc

(I. 1471 noot);

—,maire van —, 1811 (I. 1694 noot);

—, volmachten van—, 1776 (1.945); —, boschbewaarder te —, 1779 (I.

1187). 1800 (I. 673); —, deurwaarder te — 1761 (1.1080); —, commissie v. d. gewap. burgermacht van — enz., z. j. (bladz. 445, 9 noot), 1797 (I. 1383 noot), 1797/9 (I. 1417);

—, raad v. discipline vooi enz.,

z.j. (bladz. 447, y noot); —, boekverkooper te —, 1795 (I. 884 noot);

— , rentambt, z. j. (Inl. blz. XXVI, XXXV, XXXVI), 1610-1798 (I. 602), 1632 èi 1799 (I. 587), 1633—1798 (I. 157 mot), 1640 (I. 222 noot), 1653 (I. 589), c. 1670 (I. 590), 1689—1795? (I. 605), 1696 (I. 591), 1738/73 (I. 599), 1749/52 (I. 592), 1757/9 (I. 598), 1767/96 (I. 597 noot), 1794 (I. 600, 606), 1797 (I. 593),

1802 (I. 604), 1803 (I. 614), 1807 (I. 1461) ;

—, rentmeester („administrator") van —, 1602/38 (I. 158 : a, c), 1639-1805 (I. 168), 1640/54 (I. 26 noot), 1660 (I. 216), 1738/73 (I. 599), 1751 (I. 586), 1757/9 (I. 598), 1777 (I. 615 noot), 1794 (I. 600, 606), 1794/5 (I. 596), 1798-1803 (I. 601),

1803 (I. 613 noot), 1805/7 (I. 1460), 1807 (1.1556 noot), 1807 a '10 (I. 1601), 1808 (I. 1557, 1558).

Asser dijken, 1621 a 1768 (I. 1332 noot), 1779 (bladz. 580, 9 noot). Asserwijk? (Oude wijk), c. 1809 (I. 1555 noot).