is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1806 (I. 1496 noot, 1520 noot, 1753).

NB. Vergelijk Nederland, Vereeuigde Nederlauden, en Holland (koninkrijk).

Bataafsche grondgebied, fransche commissaris ter ontvangst der domeinen op het —, 1798 (I. 803 noot).

Bataafsche volk, 1797 (I. 1856), 1800 (I. 672), 1806 (bladz. 557, IV nooti.

NB. Zie ook op Bataafsche gem eenebest Batavia, predikant van —, 1763

(I. 363).

Bathorn, 1758/61 (I. 328).

Batiuge, huis, z. j. (Inl. blz. XCV). Builen (Beijlen, Beyllen, Beylen), 1348 (H. 47), 1461 (R. 88), 1654 (I. 858 noot), 1672/95 (1. 868 noot), 1741 a '59 (1. 858 noot), 1758 (I. 567), 1784/5 (1. 416), 1791/4 (1. 1298), 1796/7 (I. 1031);

—, kerspel, 1809/10 (I. 1577 noot); —,gemeente, 1812 (I. 1706 noot).

1812/3 (I. 1667 noot);

—, dijk en brug te—, 1621 a '79

(I. 1332 noot);

—, kerk te—, 1571 (R. 136, 137); —, pastorie en kosterie te —, 1635

(I. 1730);

—, t'eer van Meppel op —, 1808/10

(I. 1631);

—, burgers van —, 1797 (I. 1031); —, schutte te —, 1750 (I. 942), 1775 (I. 1305 noot), 1811 (I. 1694 noot);

— , municipale raad van —, 1798 (I. 1393 noot);

—, markegenooteti van , 1635 (I. 1730);

—, pastoor te —, 1569/77 (bladz.

640 noot 1);

—, sacrista te —, 1571 (R. 137),

1577 (bladz. 640 noot 2); —,predikant te—, 1635 (1.1730); — , diakenen van —, 1768/77 (I. 385);

—, commissie v. d. yewap. burgermacht (krijgsraad) van —, z. j. (bladz. 440, |3 noot), 1797/8 (I. 1383 noot, 1391), 1797—1800 (I. 1392), 1798 (I. 1393), 1800 (I. 1390);

—, rekenmeester te —, 1796 (I. 1194 noot).

Beiier dingspel, 1699 (1. 1029 noot),

1787 (I. 1243).

Beiler (Post)weg, de —, te Assen, 1783 (I. 1188), c. 1806 (1. 1549), 1809? (I. 1551 noot). Beilervaart, de— , 1791 (I. 1298),

1796 (bladz. 584, 12 noot). Beilerweg, zie Beiler Postweg. Beuneveld, 1710 (I. 603).

Bentheim (Benthem), (graafschap), c. 1550 (1.322), 1694/5 (1. 324), 1732 (I. 325), 1748/50 (I. 327), 1758/61 (I. 328), 1767/90 (I. 329), 1778 (I. 789), 1789 (1.330), 1791/2 (I. 331), 1792 (I. 330 noot), 1792 4 (I. 332); —, ingezetenen van —(Bentheimers), 1748/50 (I. 327), 1789 (I. 330),

1791 (I. 330 noot), 1792 (I. 332 noot), 1805 (I. 1480 noot); regeering van —, 1742 (I. 326 noot), 1761/5 (I. 328 noot),

1792 (I. 331 noot);

—, graaf van —, 1666 (I. 953), 1694 (I. 323 noot);