is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—, predikant te —, 1626(1. 373 noot),

1632 (I 37»);

—, schoolmeester te —, 1808 (I.

1620 noot);

— . commissie v. d. gewap. burgermacht van — enz., z.j. (bladz. 441, S noot), c. 1798 (I. 1400 noot, 1401), 1800 (1. 1398). Gasselter-Boerveen, 1804 (1. 320). Oasseiter-Nijeveen (Gasseltor venen), 1705/8 (I- 1172), 1706 (1. 1140), 1804 (I. 320);

—, schulte van—, 1811(1.1694 nooty, —, commissie v. d. gewap. burgermacht van — em., z. j. (bladz. 441, S noot).

Gasselthe, zie op Ganselte.

Gastersche brug, 1621 a '79 (I.

1332 noot).

Geelbroek, 1534 (1. 595).

Geen, 1806 (I. 1740 noot a). Gelderland (Gelre), 1763 (I. 390 noot), 1809 (I. 1654);

voormalig Overkwartier van —, j z. j. (Inl. blz. LXXXIV); —, hertog van — enz., 1527 (I. ;

196, R. 103);

—, 's konings stadhouder en kapitein-generaal van — enz., 1568 (R. 133);

—, rekenkamer van —, 1600 (I. 1061 noot).

Geünieerde (Nederlandsche) Pro-

.

vinciën,

—, zie op Vereenigde Nederlanden; —, raden v. state gecommitteerd tot de regeering der — a. d. oostz. v. 1 d. Maas, 1585 (R. 149).

Gieten (Gheyteu, Gheeten), 1591 (R. 154), 1668 (1.1169), 1686/92 (I. 687), 1807 (I. 1468), 1808 (I. 177 noot);

-,kerspel, 1798-1800(1. 1389')); —, gemeente, 1812 (1. 1706 mot),

1812/3 (1. 1667 noot)-,

—, molen te —, 1805/6 (1. 1497);

— , pastorie te —, 1808 (I. 177 noot)-, —, schulte van —, 1550 (R. 115 ')),

1805 (1. 1507 noot), 1811 (I. 1694 noot);

—,pastoor te —, 1327 (R. 39) ; —.predikant te —, 1651 (1.389); —,marke- en veengenooten van —, 1634/43 (I. 1165), 1759/62 (1. 1154);

—, schoolmeester te —, 1630/1 (I.

356 noot b 4);

—, commissie v. d. gew. burgermacht van — enz., z. j. (bladz. 439, « noot);

— ,raad van discipline voor — enz.,

z. j. (bladz. 446, « noot). Gijsselte, 1662/3 (I. 659). Glimmen, 1600 (1. 681 noot);

— , erf Wirmelinge te —, 1656 (I.

684).

Goe, zie op Goreoht.

Goor, het —, bij Assen, 1771 (I. 1185).

Gorecht, het — (Goe en Wolt), z.j. (Inl. blz. II, IV noot 2), 1344 (R. 44: 1), 1625 (I. 1226 noot), 1646 (I. 296).

Gortenge (Gortinge), erf' te Buitten,

1677 (I. 688), 1801 (I. 689). Gramsbergen, Bisschopsdijk bij —,

1674/5 (I. 831).

's Grauenhage, zie op 's Gravenhage. Grave, 1726/7 (1. 527). 's Gravenhage ('s Grauenhage, den Haag, ;s Hage;, 1586 (R. 150), 1600 (I. 417 noot), 1607 (Inl.

') Anlo en Gieten.