is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noot), 1658/9 (I. 988), 1658/63 (I. 298), 1672/3 (I. 1064 en noot), 1673 (Inl. blz. XXIII; I. 299, 1067), 1678/9 (1.300), 1683 (1. 633 mot f), 1683—1717 (I. 303), 1683-1759 (1.304), 1688—1711 (I. 305 noot b). 1690 (I. 1328 noot), voor 1694 (I. 817 noot), 1699 (I. 305 noot c), 1705 (I. 306 noot), 1713 (I. 307, 308 noot, 309 noot, 778 noot), 1717 (I. 306 noot), 1724 (I. 306 noot), 1727/41 (I. 835), 1742 (I. 306 noot), 1752 (I 309, 934), 1756/62 (I. 312), 1757 (I. 310 noot, 312 noot), 1763/5 (I. 342), 1764 (1. 343 noot), 1777/8 (1.345), 1784 (I. 348 noot), 1785/7 (I. 347), 1795 (I. 839), 1796/7 (I. 317), 1802 (I. 306 noot)-,

,(erf)heer van — enz., 1570 (R. 135), 1573 (R 142), 1589(R. 153); , Cs konings) stadhouder en kapitein-generaal van — (enz.) 1561 (R. 126), 1568 (I. 206, R. 133); , gouverneur en krijgsoverste van — enz., 1584 (R. 148); , stadhouder-generaal van — enz.,

1597/8 (I. 365);

, staten van —, 1595 (1.1322 noot), 1628 èt '79 (I. 820 noot), 1647 a 1794 (1.79), 1658/9(1. 298 noot), 1658 vlg. (I 297 noot), 1667 a '76 (I. 828 noot). 1673 (1.1017), 1685/6 (I. 305 noot a), 1689 (I. 64 noot), 1698 (I. 303 noot b), 1704 k '08 (I. 303 noot i), 1711 (I. 303 noot k), 1716 (I. 303 noot, 307), 1737 (I. 561 noot)-, , gedeputeerde staten van —,1671/2 (I. 1327), 1683 (I. 302 noot, 303 noot), 1690/2 (I. 1328), 1703 (1.

422), 1704 a '08 (I. 303 noot i), 1747 (I. 306 noot), 1772/3 (I. 740), 1795 (Inl. blz. XXXII); —, secretaris van —, 1698/9 (I. 303 noot b);

—, stadhouder ('s konings luitenant) en hoofdmannen van —, 1589 (I. 1244 noot, 1246 noot-, R. 153), 1592 (R. 156, 157); —, rentmeester-generaal van — en

Drente, 1564 (R. 130); —, ontvanger-generaal van —, 1636 (I. 917);

—, rentmeester der geestelijke goederen van—, 1636 (I. 917); —, kamer der west-ind. compaynie

van -, 1631/58 (I. 552); —, raad v. financiën van —, 1806

(bladz. 557, IV noot); —, advocaat-fiscaal v. d. middelen te lande b. d. raad v. fin. van —, 1806 (t. z. pl.);

— , landdrost van het departement —,

1807/9 (1. 1607); —, advocaat-fiscaal v. d. middelen te lande i. h. departement —, 1810 (I. 1762).

NB. Vergelijk Omlanden. Groningen(Gronynghen,Groninghe, Groninge, Groeuiugen, Gronningen, Groeninghen),

—, stad of vesting, z. j. (Inl. blz. IV noot 2, XXI, XLI), midden 13de eeuw (Inl. blz. III), 1254 (K. 27), 1344 (I. 180, R. 44), 1405 (Inl. blz. II), 1571 (R. 138), 1573 (I. 211, R. 141), 1575 (R. 144), 1580 (I. 1039, 1773), 1591 (I. 679), 1592 (R. 157), 1594 (I. 674 noot), 1605/7 (Inl. blz. XIV), 1608/21 (Inl. blz. XV), 1614 a 1749 (1-321), 49