is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1622/7 (Inl. blz. XVI), 1627 (lui. blz. XIII, XIV), 1628 (Inl. blz. XX), 1629/31 (I. 581), 1633/4 (I. 582), 1634/44 (I. 295), 1634/74(1. 1788), 1648 (1.1138), 1651 (I. 298), 1651 h '60 (I. 297 noot), 1655 (I. 1164), 1659 & '63 (I. 298), 1661/2 (I. 572 noot), 1663/7 (I. 1166), 1665/7 (I. 1167), 1672 (Inl. blz. XXII), 1676/7 (I. 585), 1677/8 (1.1170), 1680/4 (I. 301), 1681 (I. 1171), 1683 (I. 303 noot, 932, 943), 1683—1717 (I. 303), 1685 (I. 948), 1702 (I. 932), 1713 (I. 1078), 1738/40 (I. 1173), 1743 (I. 310 noot), 1748 (I. 1265 noot), 1750 (I. 1174), 1754/6 (I. 310 noot), 1755/64 (I. 311), 1756/62 (I. 312), 1761 (I. 306 noot), 1762/4 (I. 313, 1176), 1765/9(1.314), 1770/84 (1.315), 1795 (Inl. XXXII—XXXIV, LV, LVI; I. 922, 1117), 1796 (1.1177), 1796/7 (1. 1178), 1800 (I. 1179), 1804 (I. 320), 1807 (I. 1655 mot), 1811 (Inl. blz. VIII), 1861 (Inl. blz. LVII); , A-kerk te—, 1687 (I. 382); , gasthuizen ie —, 1592 (R. 156); , kloosters te —, 1592 (t. z. pl.) ; , Prinsenhof te —, 1795 (Inl. blz. XXXII);

, provincie-huis te —, 1713 (I. 303 noot m);

, tuchthuis te —, 1763/6(1. 951),

1791/4 (I. 952);

, Ossenweide bij — , 1620 (I. 616); ,postruiters van Coevorden op—,

1673/4 (I. 1190);

, postwagen van — op Coevorden, 1789 (I. 1191);

—, postwagen van Meppel op —,

1774 88 (I. 1192);

—, postweg van — tiaar Meppel,

1809 (I. 1551 nooty, —, postwagen van — op Zwolle,

1774,88 (I. 1192);

—, veer van— op Schipbork, 1739/40

(I. 1321);

—, burgers te —, 1592 (R. 156); —, rechter te—, midden 13de eeuw

(Inl. blz. III);

—, schulte van —, midden 13de eeuw

(t. z. pl.);

—, burgemeesteren en raad van —, 1647 k 1794 (I. 79), 1651 (I. 297 noot b), 1667 (I. 1168), 1675 (I. 954), 1695- 1768 (I. 1332 noot), 1705/8 (1.1172), 1743 (I. 310 noot), 1794 (I. 958 noot)-, —, burgemeester van —, 1373/82

(Inl. blz. IV);

—,raad van—, 1592 (R. 157); —, sy ndicus van—, 1759(1.312 noot b); —, rentmeester van —, 1646 (I. 296); —, municipaliteit van —, 1797 (I.

318 noot)-,

—, regeering van—, 1807/9 (I. 1607); —, boekdrukkers te —, 1793 (I. 872 noot), 1794 (I. 875), 1795 (I. 884), 1796 (I. 885); —, garnizoen te—, 1624 (I. 485); —, hospitaalmeesters der gasthuizen

te—, 1591 (B. 154); —, commandeur van —, 1768 (I. 395);

—,conseil de recrutement te —,

1811/2 (I. 1685);

— , krijgsraad te—, 1768 (1.395); —, pater en convent v. h. geestelijcke Maechden-clooster te —, 1591 (R. 154);

—, postmeester te —, 1660(1. 1189);