is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Holland (Hollant. Hollandt), pro- \ vinei*, z.j. (Inl. blz. LXXVIII), 1604/5 (L 812 noot 3), 1643 (ï. 917 noot), 1693 (I. 1098), 1712 (I. 249')), 1749/53 (I. 531), 1752/3 (I. 1101), 1766/94 (Inl. blz. L1X1)), 17«1 (1.5541)), 1794 (I. 619), 1795 (I. 1325), 1809 (I. 1654);

—, graaf van —, 1589 (R. 153); —, gouverneur van — enz., 1581

(R. 147);

—, die van 's konings financiën en rekeningen in (hof van rekeningen van) — , z. j. (Inl. blz. LXXVIII), 1573 (R. 141); —, staten van — en West-Friesland, 1637 (I. 540), 1662 (I. 1816 noot), 1784 (I. 82); —, provisioneele representanten van

—, 1795 (I. 1830j ; —, intermediair admin. bestuur van

—, 1799 (Inl. blz. XXXIX); —, gedeputeerd bestuur van —, 1802

(bladz. 544);

—,hooge raad van —, 1614 (I. 184), 1635 (I. 239 noot), voor 1639 (I. 241), 1675 (I. 954); —,hof van —, 1623/4 (I. 1199),

1651 (I. 1807).

Holte, 1631/4 (I. 1728). Holterslootsbrug, 1621 a '79 (I.

1332 noot).

Holwerd (Holwardt), 1651 (I. 224). Hondsrug, de—, z.j. (Inl. blz. II). Hoofdvaart, de — (Nieuwe vaart, Landschapsvaart, Drentsche Hoofdvaart), 1767/70 (I. 1283), 1769 (1.1281), 1769/70 (1. 262), 1769/71 (I. 1284), 1769/72 (I.

') Holland en West-Friesland.

1282, 1801), 1770/81 (I. 1285), 1771/81 (I. 1289), 1804? (I. 1296), 1805 (I. 1510 noot), 1809/ 10 (I. 1627).

NB. Vergelijk Smildervaart. Hoogersmilde, 1771 (I. 1307 noot)-, —, heerlijkheid, 1633 —1778 (I. 904

en noot), 1753 (I. 565); —, heer van —, 1633—1778 (I.

904 en noot)-,

—, vrouw van —, 1763 (I. 904 noot);

—fSchulte der heerl.h.—, 1635 (I. 904 noot), 1753 (I. 565), 1763/73 (I. 1992); schutte van—, 1811 (I. 1694 noot);

—, kerspel, 1672 (I. 868 noot)-, —, diakenen van —, 1768/77 (1. 385).

NB. Vergelijk Oude Srailde en Smilde.

Hoogeveen (Hogeveen), 1659/60 (I. 759 noot), 1672 (I. 1330 noot), 1719? (I. 907), 1749 (I. 255), 1757/9 (I. 256), 1762 (I. 1277), c. 1768 (I. 1013 noot), 1771/2 (I. 1803 noot), 1773 (I. 265), 1776,8 (I. 269), 1786 (I. 277 noot), 1789/90 (1.653), 1789/92 (1. 277), 1790,2 (I. 278), 1795 (I. 788 noot), 1799 a 1801 (I. 1384 noot), 1806/7 (I. 1741 noot a), 1807 (I. 1655 noot); =, arrondissement — (voor de beschreven middelen), 1808 (I. 1591);

—, commissaris tot de introductie v.

h. middel (zaken) der verponding

i. h. arrondissement —, 1806 (I. 1518), 1807/8 (I. 1639), 1808 (I. 1633, 1642), 1808/10 (I. 1640), 1809/10 (I. 1643),