is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, diaconie (Ked. Herv.) te —, z. j. | (lui. bh. XCV);

, directeur der fortificatiën te —,

1718/40 (I. 339);

, garnizoen te —, 1584? a '98? (I. 1042 noot), 1584 a '98 (I. 1049 noot), 1587 a '92(1.1044 noot), 1624 (I. 485), 1637 (I. 821 noot), 1647 (I. 997), 1669 (I. 517), 1673 (I. 998), 1683 (I. 994), 1727 (I. 528); , gasthuisvoogden te—, 1683(bladz.

428, II noot)-,

, graaf schapper te —, 1789 (I. 330 noot);

, hoplieden te —, 1580 (I. 1055); ■ jeneverstokers te —, 1753 (I. 1022);

-, kerkeraad v. d. Geref. gemeente

U —, 1771 (I. 1007 noot)-, -, kerkvoogden te —, 1683 (bladz.

428, II noot)-,

-, commandement van — , 1631/6 (I. 986), 1658/9 (I. 988); commandeur (gouverneur) van—, 1602/78 (I. 22), 1635 (I. 1002 noot), 1640 (I. 974), 1641 (I. 965, 975 noot, 990 noot), 1642 (I. 977), 1646 (I. 436 noot), 1647 (I. 91 noot), 1649/50 (I. 989), 1650 a '95 (I. 175), 1651/2 (I. 987), 1654 (I. 558), 1657 (I. 981), 1658/9 (I. 988), 1661 (I. 982), 1666 (I. 102 noot), 1674 (I. 432), 1676 (I. 1016 noot), 1677/83 (I. 992), 1678 (I. 991), 1683 (I. 994, 1354 noot), 1696 (I. 1258), 1696—1700 (I. 834), 1715 (I. 995), 1727 (I. 528), 1737 (I. 993), 1774 (I. 996), 1795 (I. 806);

commies te —, 1652 (I. 998);

—,convooi- (en licent)meester te—, 1654 (I. 558 noot), 1793/4 (I. 570);

—, notaris te—, 1629 (I. 83 noot)-, —, officieren te —, 1639 (I. 974 noot);

—, ontvanger v. h. haardstedengeld

te —,1770 (I. 1006);

—, pastoor te—, 1811 (I. 1672); —, proviandmeester te —, 1671 (I.

438 noot);

—, rekenmeester te — , 1796 (1. 1194); —, ritmeester te —, 1669 (I. 517); —, toewagens-gilde te —, 1790 (I. 1023).

Colderveen, 1601 (I. 366 noot), 1635 (I. 368 noot), 2de helft 17de eeuw (I. 1120), voor 1661 (I. 1119 noot), 1693/4 (I. 868 noot), 1739 (I. 383), 1776/7 (I. 903), 1780/1 (I. 1126), 1787/8(1. 386), 1807/9 (I. 1741 noot d); —, kerspel, 1660/3 (I. 245); —, Westeinde van—, 1660/3 (I. 245); —, 't Groeneveld te—, 1808 (1.1564); —, kerk te —, 1608 (I. 97 noot); —, Noetenarre te —, 1608 (I. 97 noot);

—,schulte te —, 1811 (I. 1694 noot); —, diakenen te —, 1787/8 (1.386); —, commissie v. d. gewap. burgermacht van —, 1797/8 (I. 1383 noot).

Koniugsdiep, het—, 1805(1. 1521).

Couerden

Couorde

Couorden zie op Coevorden.

Cou verdon

Coverden

Coversche, het — of Drostenbroeck,

1651 (I. 224).

Covordeu, zie op Coevorden.