is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noot), 1630 (I. 409), 1632/49 (I. 239), 1633 (I. 240), 1639/40 (I. 241), 1647 (I. 71 1), 1649,51 (I. 242), 1650/6 (I. 243), 1654/9 (1. 244), 1692 (I. 737), voor 1694 (I. 817 noot), 1694 (I. 833), 1697 (I. 246), 1704 (I. 247), 1712 (I. 249, 959 noot), 1723/4 (I. 250), 1727/34 (I. 251), 1728 (I. 252), 1728/94 (Inl. blz. LIX), 1733 (I. 269 noot), 1741/2 (I. 253), 1747 (I. 414), 1753 (I. 664), 1764 (I. 259), 1766 (I. 702), 1768/9 (I. 1005), 1769/70 (I. 262), 1771 (I. 263), 1772/82(1. 268, 273). 1773 (I. 265 noot), 1774/80 (I. 266), 1775 (1.267), 1776/8 (I. 269), 1776/80 (I. 270), 1780 (1. 271), 1782/3 ? (I. 274), 1783 (I. 275, 276), 1789/92 (1. 277), 1790/2 (I. 278), 1796 (I. 279), 1802 (Inl. blz. L, LI), 1805 (lol. blz. Lil); , stadhouder, kanselier en raden

van —, Dreute en LiDgen, 1573 (R. 111);

, stadhouder en ka pi te in-generaal van — enz., 1561 (R. 126), 1568 (R. 133), 1579 (I. 704); , gecommitteerde v. d. koning v.

Spanje „over de gouvernementen''' en tevens krijgsoverste van— enz., 1584 (R. 148);

, stadhouder van—, 1654 (1.1255); , kanselier van —, 1573 (R. 141); , 's konings raad in —, Drente en

Lingen, 1561 (R. 124);

, staten (lantschap en steden, ridderschap en steden) van —, z.j. (Inl. blz. V), 1588 (I. 1044 noot c, 1049 noot), 1596 (1. 972), 1602/3 (1. 1087), 1606 (1.962),

1621 (I. 660 noot), 1633 (I. 240 noot), 1634 a 1794 (I. 81), 1660/3 (I. 245), 1661 (I. 749 noot), 1664/5 (I. 663 noot), 1668/70 (I. 714), 1685 (I. 720), 1689/91 (1.733), 1693 (I. 1016 w>of),1747 (1.414), 1761 (1.257), 1769 (I. 261), 1785 (I. 1221); —,de 3 steden van —, laatst 14de eeuw (Inl. blz. IV), 1412 (R. 77), 1456 (I. 188); —, gedeputeerde staten van —, 1634 a 1794 (I. 81), 1652 (I. 249 noot), 1665 (I. 102 noot), 1686 (I. 731), 1690/2 (I. 1328), 1749 (1.255), 1768(9 (1.1005), 1786 (1.277 noot)-, —, griffier van —, 1538 (I. 1037), 1548 (R. 111), 1795 (I. 804); —, departement (heffing 5 en 10 %)»

1800 ? (I. 895); —, departementaal bestuur van —, z. j. (Inl. blz. 591, F noot), 1802 (Inl. blz. LII, LIII; bladz. 544), 1802/3 (I. 170 noot, 171 noot), 1802/5 (I. 167 noot, 168 noot, 1844, 1845), 1803 (bladz. 578, 7 noot), 1803/4 (I. 169 noot), 1803/5 (I. 1813), 1804 (I. 148 noot, 941 noot), 1805 (Inl. blz. LII, I. 151);

—, commies b. lv. depart. bestuur v. —, z. j. (I. 502 noot), 1802 (I. 960 noot), 1802/3 (I. 801 noot), 1803/4 (I. 802 noot)\ —, departementale rekenkamer van —, z. j. (bladz. 578, 7 noot),

1805 (I. 1458);

—, raad v. financiën in —, 1806

(bladz. 557, IV noot); —, advocaat-fiscaal voor de middelen te lande b. d. raad v. fin. in —,

1806 (t. z. pl.);