is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overledinger-land (Ouerledinger-

lanth), 1551 (R. 117). Oversticht, het — (Auersticht), 1456

(I. 188, R. 86).

Oweryssel, zie op Overijsel.

Padhuig, het— (Pathuys), 1624 (t. 1333).

Palts, de—, 1699 (I. 1029).

Parma (Parme), hertog van — , 1587 (R. 151);

—, hertogin van — enz., 1564 (R.

128, 130, 131);

—,prins van— , 1587 (R. 152). Pathuys, zie op Padhuig.

Peyse |

Peijge i zie °P Pei8e"

Peijser maden, zie op Peiser maden. Peise (Peyse, Peisse, Peysso, Peijse), 1556 (R. 121), 1598 (I. 366 noot), 1635 (I. 368 noot), 1661/2 (I. 572 noot), 1666/7 (I. 573); —, kerspel, 1556 (R. 121), voor 1627 (I. 1054 noot), 1694/5 (I. 868 noot)-,

—, marke van —, 1563 (R. 127); — , schutte van —, 1556 (R. 121 ')), 1563 (R. 127 1)), 1805 (1.1514 noot), 1811 (I. 1661 noot); —, pastoor te —, 1508 (R. 97); —•, buren (inarkegeuooten) van —, 1481 (R. 91), 1556 (R. 121), 1573 (R. 140), 1575 (R. 143); I —, metselaar te —, 1809/10 (I. 1735 noot c);

—, notaris te—, 1508 (R. 97); —, commissie v. d. gewap. burgermacht van —, 1797/8 (I. 1383 noot)-,

') Tevens van Vries.

—, raad v. discipline voor — enz.,

z. j. (bladz. 447, y noot).

Peiser diep, het — (Peyser (Peisser) diep), 1481 (R. 91), 1556 (R. 121), 1563 (R. 127), 1575 (R. 143), 1666/7 (I. 573).

Peiser madeu (Peijser maden), weg over —, 1621 k '79 (I. 1332 noot). Peiserwolde, 1792 (I. 1243 noo/d). Peisse, zie op Peise.

Pesse, 1682 (I. 752 noot), 1694 (I 868 noot), 1795/7 (1.887 noot), 1798/9 (I. 1406), 1808(1. 1565); —, kerspel — Echten en Ansen,

c. 1798? (I. 1404);

—, boerschap, 1808 (I. 1565); —, kerspelbestuur (municipaliteit)

van —, 1798 (I. 1407 noot)-, —, schutte van 1569 (R. 134), 1811 (I. 1661 noot, 1694 noot)\ — , commissie v. d. gewap. burgermacht (krijgsraad) van - enz, z. j. (bladz. 443, K noot), 1798 k 1800 (I. 1395 noot), 1798— 1800 (I. 1405, 1406), 1800 (I. 1413);

—, gewapende burgermacht van —

c.a., 1800? (I. 1409); —, luitenant eener compagnie burgers te — c.a., 1797 (I. 1410); —, raad v. discipline voor — enz., z. j. (bladz. 446, p noot), 1797/9 (I. 1424).

Pesser Legeveld, 1682(1. 752 noot). Pesserveld, vaart in het —, 1650 (I. 772);

—, raad v. discipline voor — enz.,

1797/9 (I. 1424).

Piemont, „christelijcke yereformeernde Dalluiden" in (vluchtelingen uit) — (Piemoutoisen), 1687 (I. 1028), 1699 (I. 1029).