is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35), 1368 (R. 55), 1626 (I. 657), 1632/3 (I. 1201), 1636/44 (I. 1207), 1640/1 (I. 1204), 1662/3 (I. 659), 1739(1.1210), 1755/91 (I. 658), 1758 (I. 567 noot), 1797/9 (I. 1222), 1798 (I. 1407 noot);

—, abdij te —, 1215 (I. 665 noot);

— , abtshuis te 1421 (R. 78); —. huis (havezate) te —, 1766 (I.

1212 noot), 1766/8 (I. 1214), 1768/70 (I. 1216);

—,kerk te—, 1403 (R. 75), 1625 (I. 375), 1782 (I. 1212 noot); —, pastorie te —, 1625 (I. 375); —, schuitambt, 1741 a '59 (I. 858 noot);

—, schutte van —, 1771 (I. 929), 1774 (I. 1218, 1336 noot), 1811 (I. 1661 noot '));

—, predikant te-, 1608/17 (I. 375), 1614 (1.642 noote), 1621 (1.355);

— , schoolmeester te - , 1633/7 (I.

356 noot d);

—, chercher en deurwaarder der middelen te lande te —, 1808/9 (I. 1735 noot a);

—, commissie v. d. gewap. burg ermacht van —, z. j. (bladz. 443, £ noot), 1797/8 (I. 1383 noot), 1798-1800 (I. 1405, 1406); —, raad van discipline over de gewap. burgercorpsen te - enz., z.j. (bladz. 446, (3 noot), 1797/9 (I. 1424).

Ruinerwold (Runerwold). —, heerlijkheid Ruinen en —, 1785 (]. 1220);

—, kerspel, 1694 (I. 868 noot), 1809 (I. 1586 noot);

') Ruinen, Anseu en Keebrugge.

—, gemeente, 1812 (I. 1706 noot),

1812/3 (I. 1667 noot); —, schuitambt, 1795 (I. 112 noot b); —,schutte tan—, 1795 (t. z. pl.),

1811 (I. 1661 noot);

—, dorp, 1795/7 (I. 887 noot), 1806

(I. 1740 noot a);

—, commissie v. d. gewap. burgermacht van —, z. j. (bladz. 444, x noot), 1795 (I. 1383), 1797/8 (I. 1383 noot); —, kapitein-commandant van — c.a.,

1800 (I. 1413);

—, raad v. discipline i. h. arrotidissement -c.a., 1797? (1.1371). Ruiten (A Ruetna, A), 1755/64 (I. 311), 1758 (I. 1833 woo<d), 1767/90 (I. 329), 1792/3 (I. 838 noot);

—, brug over de —, 1327 (I. 290,

(R. 39).

Rune >

Runen ) zie 0f) RuinenRunerwold, zie op Ruinerwold. Ruunen, zie op Ruinen.

Salland (Sallant), 1575 (R. 144); —, ridderschap van —, 1498 (R. 95). Santberg, zie op Zandberg. Sas-van-Gent, 1749 (I. 1030), Sivoye (Sauoyen), hertog van —,

1561 (R. 124).

Scheer, de —, 1697 (I. 246); —, de Kleine -, 1651 (I. 696). Scheerhom, 1682/94(1. 323), 1694/5

(I. 324), 1758/61 (I. 328). Schildwolde, convent van —, 1327

(I. 290, 292 noot);

—, proost en convent van —, 1327

(R. 39).

Schipbork, 1796 (I. 503);

—, brug te —, zie op Borkerbrugge;