is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bh. III), 1344 (I. 180, 182; R. 44, 148 :1), laatst 14dB eeuw (Inl. blz. IV), 1384 (I. 181; R. 68, 148 : 2), 1394/5 (lui. blz. XIX; I. 183, 184; R. 69), 1412 (I. 185, R. 77), 1447 (I. 186; R. 84, 85), 1457 (I. 189, R. 87), 1495 (I. 191, R 93), 1498 (I. 192, R. 95), 1516 (I. 193, R. 99), 1519 (1.194, R. 101), 1520 (I. 195, R. 102), 1561 (R. 126). Utrecht (.Vtrecbt), provincie, gouverneur (en kapitein-yeneraal) van - enz., 1581 (R. 147), 1590 (I. 1248);

staten van —, 1590 (I. 1248); — ,hof van —, 1790 (I. 277 noot); —, raad v. financiën in —, 1806

(bladz. 557, IV noot); -,adocaat-fiscaal over de middelen te lande in —, 1806 (t. z. pl.); —, commies-chartermeester bij 'x rij ks archief in —, 1895/6 (Inl. blz. XCI).

Utrecht(Traiectum,Vtrecht,Utregt), stad, z. j. (Inl. blz. LXXVIII), 1344 (R. 44), 1519 (R. 101), 1579 (1.1266 ttoot), 1585 (R.149); —.gemeente, 1814 (I. 1707); —, „luijden van der rekeninge" te

—, 1580 (I. 724); —, 5 kapittelen te—, 1412 (R. 77); —, deken en kapittel v. St. Pieter te —, 1438 (I. 1267, R. 79),

begiu 17"6 eeuw (I. 1269), 1612 (I. 1268), 1769/73 (I. 1270), 1784? (I. 1271), 1799 (bladz. 544);

—. secretaris v. h. kap. v. St. Pieter te —, 1580—1634 (I. 1268 noot, 1269 noot);

— , rentmeester v. h. kap. v. St. Pieter

te 1611 (I. 1269 noot), 1612 (I. 1268 noot);

—, proost f. h. kap. v. St. Marie te —,

1573 (I. 212, R 142);

—, unie van —, z. j. (Inl. blz. XIX), voor 1778 (I. 625), 1579 (I. 1266 en noot).

Uttum (Vtthum), horelint/ te —, 1551 (R. 117).

Vaart, de —, 1762 (I. 1277), 1805/6 (I. 1510).

NB. Zie ook Smildervaart.

Valte (Vaelte, Valthe), 1550 (R. 116), 1564 (I. 292, R. 129), 1611 (I. 295 uoot), 1617 (1.230), 1634/44 (I. 295), 1677 (I. 691), 1804 (I. 320);

—, die van (buren, ingezetenen van) - (Valters), 1548 (I. 229, R. 110), 1564 (R. 129), 1644 (I. 295 noot), 1773,92 (I. 316). Valterdijk, schans aan den —, 1637

(I. 821 noot), 1655 (I. 824). Valterscbans, 1655 (I. 824). Vbbeubarch, 1561 (I. 334, R. 125). Veenebrugge, de —, bij Meppel?,

1624 (I. 1334).

Veenhuysen \

Veenbuyser veeueu f zie op VeeuVeeuhuysseu t huizen.

Veenhuisen '

Veenhuiser grifte, zie op Veenhui-

zer grift.

Veenhuizeu (Veenhuysen, Veenhuyssen, Veenhuisen), 1639 (I. 1311 noot), 1659 (1.1314), 1661 (I. 1314 noot);

— , venen te — (Veenhuyser veenen, Veenhuizer venen), 1640 (I. 1311), 1647,53 (I. 1312), 1654 (I. 1313);