is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummers Bladz.

4. Notulen en stukken afkomstig van de Commissie van Financie in het voormalig gewest Drente. 30 Maart 1799 — 1802

Juni 21(24) 145—147 43

5. Notulen en brieven afkomstig van de Commissie uit het Departementaal bestuur van Overijsel tot de dagelijksche administratie der financiën in Drente. 21 Juni(6 Juli) 1802 —

1805 Juli 31 148-152 44—45

6. Registers van brieven afkomstig van verschillende besturen genoemd onder 1 — 5 gezamenlijk 153—156 45—46

b Resolutiën van bizonderen aard 157—179 47 — 57

1. Acten, commissiën en instructiën 157 47

2. Besluiten omtrent conventsgoederen 158—161 47—49

3. Sententiën omtrent geestelijke

goederen 162—163 49—50

4. Sententiën omtrent de generale

middelen 164 50—51

5. „Acten opte remissie van de

„omslagen" 165 51

6. „Register van verzegelde briefen" 166 51

7. Ordonnantiën van betaling . 167—176 52—56

8. Register van genegotieerde penningen 177 — 178 56—57

9. OLligatiën op de venen. . . 179 57

II. Privileges, beden, enz. . . . iso—213 58—63