is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummers. Bladz.

UI. Limietscheiding 214—348 64—114

a. Stukken betreffende de vaststelling van grenzen tusschen marken en de verdeeling van gemeenschappelijke gronden in Drente .... 214—238 64—68

b. Stukken betreffende geschillen tusschen Drente en Overijsel over grensscheiding, tolheffing, afvoer van Drentsch water, herstel van

zeedijken enz 239—281 68—79

c. Stukken betreffende geschillen tusschen Drente en Friesland over de grensscheiding of daarmede samenhangend 282—289 79—82

d. Stukken betreffende geschillen tusschen Drente en Stad en Lande over de grensscheiding of daarmede

samenhangend 290—321 82 — 103

e. Stukken betreffende geschillen tus¬schen Drente en Bentheim over de grensscheiding of daarmede samenhangend 322—332 103—108

f. Stukken betreffende geschillen tusschen Drente en Munster over de grensscheiding of daarmede samenhangend 333—348 108—114

IV. Kerkelijke zaken 349—391 115—129

Kerkenordening 349—353 115—116

Beroepen van predikanten en

schoolmeesters 354—357 116 —118

Acta synodi 358 118—119

Gravamina politica 359 119 — 120

Toezicht op predikanten en gemeenten 360—364 120—121