is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummers. Bladz

6. Stukken betreffende de afrekening van Drente met de generaliteit 462-464 148-149

7. Stukken betreffende de afrekening van Drente met den ont-

vanger-generaal der Unie . 465—472 149—152

b. Stukken betreffende de betaling

van land-zaken 473—538 152—171

1 Briefwisseling over het nemen van bepaalde troepen ter repartitie van Drente 473 — 480 152 —153

2 Declaratiën van legerlasten . 481 153

3 Declaratiën van doortochten,

inkwartieringen enz 482—504 154 — 163

4. Stukken betreffende verschillende onderwerpen .... 505—538 163—171

c Stukken betreffende de betaling

van zee-zaken 539—550 171—174

1. Algemeene stukken (meest aanmaningen om betaling) . . . 539—543 171 —172

2. Jachten „de Engel Gabriël" en

„Drenthe" 544-548 173

3. Admiraliteit te Amsterdam. . 549 174

4. Admiraliteit te Harlingen . . 550 174

d. West-Indische compagnie . . 551—553 174—175

e. Suriname 554 175

f. Renten van opgenomen gelden . 555—557 175—176

VI. Varia 558—1345 177-421

Admiraliteit 558—570 177—179

Adressen om posten .... 571 180

Aduarder zijlvest 572—-573 180