is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummers. Bladz.

Echtensche (Hoogeveensche)

vaart 755—771 232—237

Vaart in het Pesserveld . 772 237—238

Kerspelreglement . . 773 238

Broodzetting 774 238

Molens 775 238—239

Grondgelden ..... 776 239

Begraafplaats 777 239

Eeden 778 240

Eelde 779 240

Executorialen 780—783 240—241

Exercitie-genootschappen en sociëteiten 784—788 241—244

Exue 789 244

Financiën . 790—802 244—249

Fransche emigranten .... 803 249 —250

Fransche troepen ... 804—807 250—251

Gasten 808 251—252

Gebeden .... ... 809 252

Gemaal 810 252

Generale middelen 811 — 816 252—255

Goedschatting 817—819 255—256

Grensverdedigiug 820—839 256 — 261

Grond schatting en omslagen. 840—866 261 — 272 Invoering der grondschatting

en registers .... 840—849 261—264

Verbetering der registers . . 850—853 264 — 266

Herziening der registers . . 854 — 859 266—270

Heffing over de kerspelen. . 860—866 270—272

Haardstedengeld 867 — 870 272 — 273

Haven- en ketel-accijns . . 871—880 273—276

Havezaten 881—883 276—277

Heffingen 884—901 277—284

Hoofdgeld 902—903 284-285

Hoogersmilde . . . 904 285—286

Hoorngeld 905 286

52