is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummers Bladz.

B. Archieven van commissiën uit de gewestelijke besturen van Drente vóór 1805 1346—1433 423—448

I. Archief der door Ridderschap en Eigenerfden gecommitteerden tot

de rekeningen 1346—1851 425—427

II. Archief der gecommitteerden van Ridderschap en Eigenerfden tot

de Coevorder zaken 1352 — 1355 428—429

UI. Archieven der commissiën tot directie der gewapende burgermacht en tot de burgerwapening

in Drente 1356—1430 430—417

a. Archief der commissie tot directie der gewapende burgermacht in het

landschap Drente 1356—1371 430—434

b. Archief der commissie uit het Intermediair Administratief Bestuur tot de burgerwapening in het voormalig gewest Drente 1372—1383 434—437

c. Archief der Commissie van Financie in Drente als belast met het toezicht over de burgerwapening in

het voormalig gewest Drente . . 1384—1388 437 — 439

d. Archieven van de commissiën van huishoudelijke directie en de raden van discipline in Drente, bij de opheffing dier lichamen ingezonden bij de Commissie van Financie als belast met het toezicht over de burgerwapening in het voormalig

gewest Drente 1389 —1430 439—447