is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummers. Bladz.

13. Beheerder der ad missie-geld en

tot de jacht. ... . . 1797 584

14. Administrateur der kas ad

pios usus 1798—1799 584—585

b. Rekeningen van ambtenaren voorzien van commissiën adhoc vanwege de Staten 1800—1805 585—588

1. Collecteur van den turftol te

Meppel 1800 585--586

2. Aanleg van de Nieuwe Vaart

(Hoofdvaart) 1801 — lu02 586

3. Rogge-magazijnen te Assen,

Hoogeveen, Coevorden, Meppel en Vries 1803 586—587

4. Plaatsing van handwijzers op

wegen in Drente 1804 587—588

5. Heffing van den 50en penning

van de bezittingen .... 1805 588

F. Generaliteit 1806—1856 589—600

G. Regestenlijst 1—157 601—649

Indices _ 651-793

1. Index van persoonsnamen, gerangschikt naar de voornamen. — 653—680

2. Index van persoonsnamen, gerangschikt naar de achternamen — 681—708

3. Index van titularissen ... — 709—735

4. Index van plaatsnamen. . . — 736—793 Bladwijzer — 795 817